Tóm tắt Luận án Quản lý nhà nước về bồi dưỡng viên chức chuyên môn có trình độ sau đại học tại bệnh viện hạng đặc biệt ở Việt Nam

hương 1 của luận án đã đưa ra được tổng quan tình hình các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài ở một số khía cạnh sau: Những công trình nghiên cứu về QLNN và QLNN ở các lĩnh vực khác nhau; Những công trình nghiên cứu về đào tạo, bồi dưỡng nói chung và bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành y tế nói riêng; những công trình nghiên cứu ngoài nước có liên quan đến đề tài.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY