Tóm tắt luận án Quản lý nhà nước đối với TCT 90 – 91 theo hướng hình thành TĐKT

+ Công ty mẹcó thểcó các công ty liên kết là các công ty có vốn góp không chi phối của công ty mẹ. + Công ty mẹcó chức năng trực tiếp sản xuất kinh doanh và ñầu tưtài chính vào doanh nghiệp khác hoặc chỉthực hiện việc ñầu tưtài chính vào doanh nghiệp khác. Hai là, Công ty mẹlà công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Công ty mẹ: Công ty mẹ có chức năng trực tiếp sản xuất kinh doanh và ñầu tư tài chính vào doanh nghiệp khác hoặc chỉthực hiện việc ñầu tưtài chính vào doanh nghiệp khác. - Công ty con: Công ty con là các công ty ñáp ứng một trong các ñiều kiện sau ñây: + Do công ty mẹnắm giữ100% vốn ñiều lệ. + Do công ty mẹnắm giữcổphần, vốn góp chi phối (trên 50% vốn ñiều lệhoặc tổng sốcổphần phổthông ñã phát hành của công ty). + Do công ty mẹtrực tiếp hoặc gián tiếp bổnhiệm ña sốhoặc tất cảthành viên Hội ñồng quản trị, Tổng giám ñốc (Giám ñốc) của công ty. + ðiều lệcủa công ty do công ty mẹquyết ñịnh sửa ñổi, bổsung.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY