Tóm tắt Luận án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở thành phố Viêng Chăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

Với đề tài đã được lựa chọn như trên, luận án đã đạt được những kết quả cơ bản sau đây: - Tổng quan được tình hình nghiên cứu liên quan đến luận án dưới hướng cơ bản : các công trình nghiên cứu về nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực và các công trình về nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Từ đó, đã chỉ ra được những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong luận án; - Hệ thống hóa và làm rõ hơn và có bổ sung cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân chất lượng . - Phân tích và đánh giá tương đối toàn diện thực trạng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố từ năm 2005 - 2013. Trong đó, luận án đã đưa ra những đánh giá về những kết quả đã đạt được, đặc biệt đã chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế của phát triển nguồn nhân lực của địa phương.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY