Tóm tắt luận án Phát triển năng lực độc lập sáng tạo cho sinh viên Đại học kĩ thuật thông qua dạy học hóa học hữu cơ

Luận án đã thực hiện được mục đích và nhiệm vụ đề ra và đạt được các kết quả mới như sau: 1. Về lí luận Đã hệ thống hóa , làm sáng tỏ một số vấn đề lí luận liên quan đến việc phát triển năng lực độc lập sáng tạo của SV ĐH kĩ thuật. - Hệ thống hóa một số ý kiến của tác giả trong và ngoài nước về năng lực, năng lực nghề nghiệp, sáng tạo, tư duy sáng tạo, tính độc lập, năng lực độc lập sáng tạo, biểu hiện của năng lực sáng tạo và cách kiểm tra đánh giá. - Trình bày bản chất, đặc điểm, ưu nhược điểm của một số PPDH tích cực có thể vận dụng để phát triển năng lực độc lập sáng tạo cho SV trong DH Hóa học h ữu cơ . 2. Về thực tiễn - Đã tiến hành nghiên cứu, điều tra phân tích một số vấn đề thực tiễn có liên quan đến vi ệc phát triển năng lực độc lập sáng tạo của SV ĐH kĩ thuật thông qua DH Hóa h ọc hữu cơ . - Đã tiến hành nghiên cứu nội dung chương trình Hóa h ọc hữu cơ ở trư ờng ĐH kĩ thuật ngành Hóa và ngành Y Dược để thấy những điểm tương 27 đồng và sự khác biệt giữa chúng cũng như khác nhau về mức độ lý thuyế t và thực tiễn so với nội dung Hóa học hữu cơ trường ph ổ thông. - Đã điều tra thực trạng việc sử dụng PPDH tích cực trong DH Hóa học hữu cơ ở trường ĐH ngành kĩ thuật. - Đã phân tích đặc điểm tâm sinh lý, năng lực học hóa học của SV ĐH kĩ thuật. 3. Trên cơ sở lí luận và thực tiễn, đã đề xuất mới về phát triển năng lực độc lập sáng tạo cho SV ĐH kĩ thuật cụ thể là: + Đã xác định một số biểu hiện năng lực độc lập sáng tạo của SV ĐH kĩ thuật. + Đề xuất t hiết kế bộ công cụ đánh giá năng lực độc lập sáng tạo cho SV ĐH kĩ thuật gồm: bảng kiểm quan sát, phiếu hỏi, phiếu đánh giá sản phẩm, đề kiểm tra hóa hữu cơ (trong đó có 8 dạng b ài tập gồm 44 câu hỏi hóa hữu cơ). + Đề xuất 4 định hướng, 5 nguyên t ắc phát triển năng lực độc lập sáng tạo cho SV ĐH kĩ thuật. + Đề xuất 4 biện pháp phát triển năng lực độc lập sáng tạo của SV ngành kỹ thuật thông qua dạy học môn Hóa học hữu cơ, đó là: Biện pháp 1: Sử dụng PPDH theo HĐ Biện pháp 2: Sử dụng PPDH theo DA Biện pháp 3: Sử dụng PP dạy thực hành hoá học theo Spickler Biện pháp 4: Sử dụng kĩ thuật SĐTD 4. Đã thiết kế 11 giáo án minh họa cho các biện pháp phát triển năng lực độc lập sáng tạo của SV ngành kĩ thuật thông qua dạy học môn Hóa học hữu cơ gồm: 3 giáo án dạy theo HĐ, 3 giáo án dạy theo DA, 3 giáo án theo Spickler, 2 giáo án sử dụng SĐTD.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY