Tóm tắt luận án Phát triển kỹ năng dạy học hợp tác cho giáo viên Trung học cơ sở

1.1.Hoạt động đổi m ới PPDH DH ởbậc học THCS đang góp phần tích cực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhân cách thếhệtr ẻ. DHHT ởbậc THCS là m ột trong nh ững xu hướng DH hiện đại, là sựcụth ểhóa chủtrương đổi m ới PPDH ởbậc học này, đồng thời tiếp cận lý luận DH tiên tiến trên thếgiới. 1.2.Các nhiệm vụHT ngày càng phức tạp đòi hỏi sựhợp tác ngày càng chặt chẽgiữa người dạy với ng ười học; giữa những người học với nhau; đồng thời các tình huống của đời sống thực tiễn ngày càng đòi hỏi con người cần có năng lực hợp tác toàn diện đểgiải quy ết các vấn đề. Trong xã hội hiện đại, ởmọi lĩnh vực của đời sống xã hội, năng lực hợp tác giữa người với người là m ột trong những năng lực mới rất quan trọng và là sựsống còn của mỗi người trong th ời đại khi ph ải đối mặt v ới các v ấn đềcủa chính mình hay các vấn đềcủa thời đại. 1.3.Trong cấu trúc nhân cách người GV, n ăng lực chuyên môn thểhiện ởkhảnăng toàn diện của nhà giáo dục, có năng lực tổchức giảng dạy và giáo dục là cơbản. Trong đó, năng lực DHHT được coi là năng lực chủy ếu nhất trong tổchức giảng dạy, trong các quan hệchuyên môn giữa các GV với nhau và với ng ười học. Nhờcó năng lực này, trình độGV 22 không ngừng nâng lên, đảm bảo cho hoạt động giáo dục và DH của họthành công và đặc biệt là hình thành cho HS n ăng lực m ới-năng lực hợp tác trong xu thếtoàn c ầu hóa.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY