Tóm tắt Luận án Pháp luật về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam

Hoàn thiện pháp luật về THDC trong hoạt động của CQHCNN trong thời gian tới phải bảo đảm tiếp tục mở rộng dân chủ, nhất là dân chủ trực tiếp; bảo đảm cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; gắn với phát triển kinh tế - xã hội, với cải cách hành chính; tôn trọng các điều ước quốc tế về quyền con người. Đó là quá trình sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật hiện hành cả về nội dung và hình thức. Trong quá trình đó phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức nhà nước, cũng như các tầng lớp nhân dân về hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này; bảo đảm cơ sở pháp lý, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật cho quá trình hoàn thiện; kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản QPPL về THDC trong hoạt động của CQHCNN một cách khoa học, chất lượng, hiệu quả

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY