Tóm tắt luận án Pháp luật chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu và cơ chế thực thi tại Việt Nam

Xử lý vụ việc chống bán phá giá bao gồm hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra để đưa ra các quyết định giải quyết vụ việc chống bán phá giá. Quá trình xử lý vụ việc chống bán phá giá được thực hiện qua hai giai đoạn: Giai đoạn thứ nhất,Hội đồng xử lý vụ việc xem xét hồ sơ vụ việc. Theo pháp lệnh chống bán phá giá, kiến nghị của Hội đồng xử lý vụ việc là một trong hai cơ sở quan trọng để Bộ trưởng Bộ công thương ra quy ết định xử lý vụ việc. Giai đoạn thứ hai,Bộ trưởng Bộ công thương ra quy ết định xử lý vụ việc. Các quy định của Pháp luật VN về giai đoạn ra quyết định xử lý chỉ ghi nhận những nguy ên tắc cơ bản cho hoạt động của các cơ quan có liên quan. Còn một số vấn đềchưa được giải quyết triệt để như:pháp luật chưa quy định cơ chế giải quyết mâu thuẫn giữa kết luận điều tra và quy ết định của Hội đồng xử lý vụ việc;vấn đề về thời gian ra quyết định cuối cùng của Bộ trưởng. Trong các giai đoạn tố tụng khác như giai đoạn điều tra, giai đoạn xem xét của Hội đồng xử lý , Pháp lu ật quy định khá rõ ràng th ời gian giải quyết. Tuy nhiên, thời hạn ra quyết định cuối c ùng của Bộ trưởng kể từ khi có kết luận cuối c ùng hoặc có quyết định của Hội đồng xử lý không được quy định.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY