Tóm tắt luận án Phân lập, tạo đột biến điểm ở gen P5CS liên quan đến tính chịu hạn và thử nghiệm chuyển vào cây đậu tương Việt Nam

1.1. Giống đậu tương địa phương sưu tập được có sự đa dạng và phong phú vềhình thái, kích thước và khối lượng hạt. Phân tích vềchỉtiêu hóa sinh cho thấy các giống đậu tương địa phương có chất lượng và khảnăng chịu hạn cao hơn so với giống đối chứng. Đã xác định được mối liên quan giữa tỷlệtăng hàm lượng prolin và khảnăng chịu hạn của các giống đậu tương trong phạm vi nghiên cứu. 1.2. Trình tự gen P5CS của hai giống đậu tương DT84 và SL5 đã được phân lập gồm có 2148 nucleotit, mã hóa 715 axit amin. M 1 2 3 4 5 WT - + 20 1.3. Đã tạo đột biến ởbộba có vịtrí thứ125 của gen P5CS của giống đậu tương SL5, thay thế Asp bằng Ala trong trình tự protein. 1.4. Promoter rd29A đã được phân lập thành công từ cây A.thaliana. Promotor rd29Acó chiều dài 1298bp mang các trình tự đặc trưng gồm các nhân tố cis thuộc nhóm MYB, DRE, AMYBOX nhân tố đặc trưng của promoter và nhân tố cảm ứng điều kiện khô hạn. 1.5. Khả năng hoạt động của promtor rd29A đã được đánh giá trong cây thuốc lá chuyển gen. Trong điều kiện thiếu nước, promoter rd29A đã điều khiển gen chỉthịGUS biểu hiện khá mạnh và rõ ràng ởcác dòng thuốc lá chuyển gen được xử lý bởi hạn nhân tạo so với các dòng cây chuy ển gen không xử lý và cây đối chứng. 1.6. Đối với các dòng cây thuốc lá chuyển gen mang cấu trúc rd29A:: P5CSM, có hiện tượng tăng cao hàm lượng prolin sau khi gây hạn nhân tạo, dẫn đến khả năng sống sót cao hơn các cây đối chứng (không chuyển gen). Khả năng phục hồi của các dòng cây chuyển gen nhanh hơn các cây đối chứng. 1.7. Tối ưu được quy trình tái sinh và chuyển gen thông qua mô nách lá mầm ở đậu tương. Bước đầu chuyển thành công cấu trúc gen rd29A:: P5CSMvào giống đậu tương DT84, và thu được một sốdòng dương tính PCR đối với gen chuyển.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY