Tóm tắt luận án Phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyền xét xử hành chính ở Việt Nam

Khiếu kiệnhành chínhvà giải quyết tranh chấp hành chính ở Việt Nam đã và đang là vấn đề được Đảng, Nhà nước, xã hội và giới nghiên cứu khoa học pháp lí đặc biệt quan tâm.Trong đó, thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính,thẩm quyền xét xử hành chính luôn được xác định là vấn đề trọng tâm của cơ chế giải quyết tranh chấp hành chính và bảo đảm quyền khiếu kiện hành chính của cá nhân, tổ chức. Tuy vậy, hai loại thẩm quyền này lại chủ yếu được tiến hành và hoàn thiện một cách biệt lập với nhau. Tuy các công trình nghiên cứu trước đây về khiếu kiệnhành chínhvà giải quyết tranh chấp hành chính không có trọng tâm nghiên cứu là vấn đề phân định thẩm quyền giải quyết khiếu nại hành chính và thẩm quyền xét xử hành chính ở Việt Nam, song đã làm sáng tỏ nhiều luận cứ, quan điểm khoa học liên quan trực tiếp đến một số nội dung của vấn đề này.Mặc dù, chưa thực sự đầy đủ và thống nhất, song các luận cứ, quan điểm này là cơ sở lí luận quan trọng để Luận án phân tích, đánh giá và đưa ra những kiến nghị có tính hệ thống nhằm phân định hợp lí thẩm quyền giải quyết kiếu nại hành chính và thẩm quyền xét xử hành chính ở Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY