Tóm tắt Luận án Nhân lực có chuyên môn kỹ thuật cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Hoà Bình

Để phát triển nhân lực có CMKT cho đẩy mạnh CNH, HĐH ở tỉnh Hòa Bình trong bối cảnh mới, trên các quan điểm, mục tiêu và phương hướng đã xác định, giải pháp cho phát triển nguồn lực này cần tập trung vào: Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhân lực có chuyên môn kỹ thuật cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh; Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nhân lực có chuyên môn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh; Hoàn thiện cơ chế chính sách thu hút, sử dụng và đãi ngộ nhân lực có chuyên môn kỹ thuật cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh; Tăng cường, mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế để phát triển nhân lực có CMKT và một số giải pháp khác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY