[Tóm tắt] Luận án Nghiên cứu sử dụng khí tổng hợp từ sinh khối cho động cơ diesel phát điện cỡ nhỏ

- Việt Nam có nguồn nguyên liệu sinh khối dồi dào và hiện nay đã có một số công trình nghiên cứu sản xuất syngas để tận dụng năng lượng này. Tuy nhiên việc sử dụng nguồn năng lượng này chưa hợp lý, thư ng sử dụng ở dạng nhiệt, còn nghiên cứu sử dụng cho ĐCĐT vẫn còn hạn chế. C n phải có các nghiên cứu đ y đủ về việc sử dụng syngas thay thế cho nhiên liệu diesel truyền thống để nâng cao hiệu quả sử dụng syngas. - Đã ây dựng thành c ng được mô hình mô phỏng để tính toán quá trình cấp khí, quá trình cháy và tính toán thiết kế hệ thống cấp syngas để thực hiện các nghiên cứu thực nghiệm. - Đã sử dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp gi a mô phỏng và thực nghiệm, trong đó nghiên cứu mô phỏng thực hiện nghiên cứu quá trình cấp syngas trên đư ng nạp, quá trình hình thành hỗn hợp và cháy cũng như đánh giá ảnh hưởng của các thông số như áp suất phun nhiên liệu diesel, góc phun sớm nhiên liệu diesel và thành ph n, lưu lượng syngas đến tính năng kinh tế, kỹ thuật và phát thải của động cơ khi sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel/syngas. Còn nghiên cứu thực nghiệm đã thực hiện với một mẫu syngas cụ thể, có lưu lượng thay thế khác nhau ứng với các chế độ tải làm việc khác nhau. Kết quả của nghiên cứu thử nghiệm được sử dụng để làm cơ sở trong việc hiệu ch nh và đánh giá độ tin cậy của mô hình mô phỏng. Mô hình sau khi xây dựng ong có đủ độ tin cậy để dùng tiếp tục nghiên cứu nâng cao tỷ lệ và hiệu quả sử dụng syngas thay thế diesel.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY