Tóm tắt luận án Nghiên cứu mô hình quản lý vận tải hành khách công cộng trong các Thành phố Việt Nam

- Với Quốc hội: Trong Luật Qui hoạch đô thị, Luật Giao thông đường bộ, Luật Đường sắt, vv. cần có qui định rõ hơn về vai trò của VTHKCC và GTĐT trong qui hoạch và phát triển đô thị. - Với Chính phủ: Đưa kế hoạch phát triển VTHKCC thành một chương trình trọng điểm của Chính phủ trong 10-15 năm tới để đảm bảo VTHKCC có được sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội và được tập trung nguồn lực một cách thích đáng. - Bộ GTVT: Chủ trì phối hợp với các Bộ Ngành có liên quan sớm ban hành những Thông tư hướng dẫn triển khai qui hoạch, và tiêu chuẩn qui định khung về phát triển VTHKCC nhất là đối với các loại hình VTHKCC khối lớn ở các thành phố Việt Nam. - Bộ Giáo dục & Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với các Bộ Ngành có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục về VTHKCC đối với mọi người dân, đặc biệt với giáo viên, học sinh sinh viên sẽ góp phần thay đổi mạnh mẽ cách nhìn của người dân về VTHKCC. Đây là một nhân tố hỗ trợ rất tốt cho việc triển khai các chính sách quy hoạch về VTHKCC trên phạm vi cả nước. - Các thành phố: Trên cơ sở tham khảo mô hình đề xuất, nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi thành phố và có ưu tiên nguồn lực hợp lý cho phát triển VTHKCC vì sự phát triển bền vững của đô thị.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY