Tóm tắt Luận án Hoàn thiện tổ chức phân tích với việc tăng cường hiệu lực của kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp xây lắp

Luận án đã nghiên cứu thực trạng tổ chức phân tích trong qui trình KTNB tại các DNXL Việt Nam một cách hệ thống. Kết luận từ khảo sát là: Hoạt động KTNB không phù hợp, chưa đem lại hiệu quả, chưa tương xứng với vai trò, vị trí của của bộ phận này trong quản lý. Cải thiện tổ chức phân tích là bước khởi đầu quan trọng trong quá trình tìm kiếm những giải pháp tổng thể nhằm tăng cường hiệu lực của KTNB trong các TCTXD nước ta. Trên cơ sở nghiên cứu các mô hình lý thuyết về phân tích, nghiên cứu thực trạng tổ chức phân tích trong hoạt động KTNB đã được tổ chức tại các TCTXD Việt Nam và những đặc điểm của Ngành, của các DNXL, đồng thời nghiên cứu những khả năng ứng dụng lý luận và kinh nghiệm quốc tế vào thực tiễn các doanh nghiệp này, Luận án đã trình bày những giải pháp mang tính hệ thống, tổng thể nhằm cải thiện hiệu quả của tổ chức phân tích hướng tới đạt được hiệu lực KTNB. Trong đó, các kiến nghị được Tác giả trình bày một cách có hệ thống gắn với một tư duy tổng thể và mô hình liên kết các nội dung của KTNB tại các TCTXD Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY