Tóm tắt luận án Hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay

1. Pháp luật v l vi phạm pháp luật trong thi hành án d n s là tổng thể các quy phạm pháp luật đi u chỉnh hoạt động l đối với những hành vi vi phạm pháp luật m hại các quan hệ ã hội phát sinh trong tổ chức và hoạt động thi hành án d n s , trong đó, l vi phạm pháp luật trong thi hành án d n s được ác định là hoạt động áp dụng pháp luật của các cơ quan nhà nước và cá nh n có thẩm quy n nhằm truy cứu trách nhiệm pháp l đối với chủ thể th c hiện hành vi vi phạm pháp luật trong thi hành án d n s bằng nhi u biện pháp khác nhau tương ứng với mỗi loại vi phạm pháp luật có tính chất cưỡng ch và thể hiện quy n l c nhà nước. 2. Hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật trong thi hành án d n s là quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nh n khác nhau, d a trên những nguyên tắc nhất định và bằng các hình thức, biện pháp khác nhau làm cho pháp luật v l vi phạm pháp luật trong thi 24 hành án d n s ngày càng được hoàn chỉnh, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của Nhà nước pháp quy n ã hội chủ nghĩa, n n kinh t thị trường định hướng ã hội chủ nghĩa và th c tiễn ã hội trên cơ sở cụ thể hóa chí của nhà nước và nguyện vọng của nh n d n. Việc hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật trong thi hành án d n s hiện nay là rất cần thi t và là một đòi hỏi mang tính khách quan của th c tiễn. 3. Th c trạng hiện nay cho thấy, pháp luật v l vi phạm pháp luật trong thi hành án d n s đã đạt được những thành t u rất quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, pháp luật v l vi phạm pháp luật trong thi hành án d n s c ng bộc lộ những nhược điểm và hạn ch nhất định. 4. Việc hoàn thiện pháp luật v l vi phạm pháp luật trong thi hành án d n s đã đạt được những k t quả và thành t u đáng ghi nhận, song, bên cạnh đó, c ng còn những nhược điểm và hạn ch , chưa đáp ứng được những yêu cầu và đòi hỏi của th c tiễn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY