Tóm tắt Luận án Hoàn thiện nội dung quản lý nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở Hà Nội hiện nay

Các cấp có thẩm quyền và có chức năng QLNN đối với các tổ chức phi chinh phủ nước ngoài cần tiếp tục nghiên cứu đề ra các chính sách, quy định trong việc quản lý các TCPCPNN hoạt động tại Việt Nam, cần phải xây dựng một hệ thống quản lý chặt chẽ từ trung ương đến địa phương làm sao để công tác QLNN đối với các TCPCPNN vừa chặt chẽ vừa hiệu quả nhằm quản lý tốt và tranh thủ được nguồn viện trợ từ các tổ chức này góp phần cho công cuộc xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY