Tóm tắt Luận án Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các công ty cổ phần nhựa niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bằng việc sử dụng phương pháp khảo sát, gửi bảng hỏi và phân tích nội dung các cuộc phỏng vấn tại các công ty cổ phần nhựa niêm yết, luận án đã đánh giá thực trạng tình hình kế toán quản trị chi phí tại các công ty cổ phần nhựa niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, từ đó phân tích các mặt còn hạn chế của hệ thống kế toán hiện tại của các công ty. Trên cơ sở đó, luận án đã đưa ra các giải pháp nhằm giúp các công ty cổ phần nhựa niêm yết có thể xây dựng một hệ thống kế toán quản trị chi phí sao cho thực sự hiệu quả và phù hợp với đặc thù của các công ty.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY