Tóm tắt luận án Hoàn thiện hệ thống kế toán thu, chi ngân sách Nhà nước tại Việt Nam

Luận án vói một quá trình nghiên cứu nghiêm túc và công phu, đề tài đã rút ra được một số điểm mới mà các nghiên cứu trước đây vẫn chưa thực hiện được. Cụ thể đó là: • Tìm hiểu được chi tiết các nội dung liên quan đến kế toán thu, chi ngân sách nhà nước tại Việt Nam thông qua cơ sở lý luận đầy đủ và việc khảo sát, đánh giá mang tính thực tiễn các vấn đề trong hệ thống kế toán này. • Nghiên cứu mang tính có hệ thống về chuẩn mực kế toán công quốc tế, từ khái niệm, vai trò, ý nghĩa, đặc điểm, cơ sở kế toán, quan hệ với tài chính công và các nội dung của bộ chuẩn mực này để vận dụng vào điều kiện thực tế tại Việt Nam. • Đề xuất được những nhóm giải pháp, nhóm các kiến nghị mang tính thuyết phục cao, từ quy mô nhỏ đến lớn, từ các giải pháp trước mắt đến giải pháp lâu dài, từ tổng quát đến chi tiết. Điều này được đưa ra do việc dựa trên những kinh nghiệm rút ra được từ quá trình thực thi của các quốc gia trên thế giới, những hạn chế trong chế độ kế toán thu, chi ngân sách hiện hành cùng với những kết luận thu thập được trong bảng câu hỏi đã được các chuyên viên trả lời.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY