Tóm tắt Luận án Đổi mới tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân các cấp ở Việt Nam hiện nay

Trong luận án, NCS đã trình bày những vấn đề lý luận cơ bản nhằm nhận thức khoa học về tổ chức và hoạt động của UBND các cấp ở nước ta hiện nay, trong sự so sánh với cơ quan hành chính nhà nước địa phương ở các nước; đã nhận diện và đánh giá thực tiễn đổi mới tổ chức và hoạt động của UBND các cấp ở nước ta hiện nay với các ưu điểm và hạn chế và các nguyên nhân của các hạn chế. Từ đó, luận án đã xem xét, cân nhắc để đưa ra các kiến nghị, giải pháp tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của UBND các cấp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY