Tóm tắt luận án Chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng cộng sản Việt Nam về hợp tác Giáo dục - Đào tạo với các nước ASEAN từ năm 1995 đến năm 2010

Trước những biến động của tình hình thế giới những năm cuối của thập kỷ 80, đầu thập kỷ 9 0 thế kỷ XX, Đảng Cộng sản Việt Nam nhận th ức rõ sự cần thiết phải mở rộng, phát triển hơn nữa mối quan hệ láng giềng, hữu nghị với các nước ASEAN. ASEAN là một tổ chức khu vực có uy tín, có mối quan hệ rộng rãi, có nền kinh tế phát triển năng động để đảm b ảo hòa bình, ổn định trong khu vực. Việc tham gia ASEAN sẽ đem lại cho Việt Nam nhiều lợi ích quan trọng. Đảng lãnh đạo đưa Việt Nam gia nhập ASEAN, trong đó hợp tác giáo dục và đào tạo được coi là lĩnh vực đi trước để Việt Nam hội nhập với khu vực. Từ năm 1995 đến nay, chính sách của Việt Nam đối với ASEAN luôn là một bộ phận không thể tách rời và có vị trí quan trọng trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam và vì sự lớn mạnh của ASEAN. Việt Nam tích cực, chủ động tham gia đầy đủ các lĩnh vự c hợp tác của ASEAN, trong đó, có lĩnh vực hợp tác giáo dục và đào tạo. Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng luôn giương cao ngọn cờ hòa bình, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế trên tất cả các lĩnh vực. Sự phát triển sâu, rộng trong các quan hệ hợp tác toàn diện về chính trị, kinh tế, giáo dục và đào tạo, y tế, môi trường mở ra khả năng, cơ hội phát triển cho mỗi nước thành viên và cho toàn bộ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, nhằm tiến tới xây dựng một khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Trước khi Việt Nam gia nhập ASEAN, hợp tác về giáo dục và đào tạo chủ yếu với Lào và Campuchia. Trở thành thành viên chính thức của ASEAN, Việt Nam có quan hệ hợp tác về giáo dục và đào tạo với hầu hết các quốc gia thành viên. Sự hợp tác về giáo dục và đào tạo với các nước ASEAN ngày càng được củng cố. Thực tiễn hợp tác về giáo dục và đào tạo với các nước ASEAN trên phương diện hợp tác song phương có 2 xu hướng rõ ràng: Với các nước như Xingapo, Malaixia thì Vi ệt Nam nhận học bổng và cử người đi học là chính; với Lào và Campuchia, xuất phát từ lịch sử quan hệ truyền thống, Việt Nam lại trở thành nước cung cấp học bổng, giúp bạn là chính. Chủ trương và sự chỉ đạo c ủa Đảng v ề hợp tác giáo dục và đào tạo với các nước ASEAN từ năm 1995 đến năm 2010 đã đạt được những thành tựu quan trọng . Bên cạnh đó, việc hoạch định và chỉ đạo thực hiện chính sách của Đảng về vấn đề này vẫn còn một số hạn chế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY