Tóm tắt Luận án Chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ vùng Tây bắc Việt Nam hiện nay

- Các số liệu chứng minh rằng: Thề hệ trẻ Tây Bắc nói chung và nguồn nhân lực Tây Bắc nói riêng chiếm gần 80% là người dân tộc thiểu số, do vậy cacsc chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ Tây Bắc thực chất là chính sách phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số. - Thực trạng về những tác động của chính sách đối với sự phát triển nguồn nhân lực trẻ vùng Tây Bắc: Hiệu quả, hiệu lực và những hạn chế, yếu kém của hệ thống chính sách. - Đưa ra những giải pháp tăng cường và hoàn thiện các chính sách trong hiện tại và lâu dài nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ các dân tộc vùng Tây Bắc. - Nghiên cứu đã khẳng định: Phát triển nguồn nhân lực trẻ trong mối quan hệ xã hội rộng rãi, không thể do một vài cơ quan quyết định mà phải có sự tham gia quyết liệt của Đảng, Nhà nước và toàn thể xã hội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY