Tóm tắt luận án Các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng hệ thống kế toán chi phí ở một số công ty du lịch được lựa chọn tại Hà Nội, Việt Nam

Trong các dịch vụ du lịch kinh doanh của công ty hiện nay, về mặt tổ chức kế toán quản trị và giá cả chi phí kinh doanh dịch vụ du lịch tour du lịch để cung cấp thông tin đầy đủ cho các nhà quản lý đưa ra quyết định điều hành , kiểm soát chi phí và phục vụ như một cơ sở cho việc xem xét mối quan hệ giữa giá chi phí dịch vụ là điều cần thiết . Với một loạt các đề tài nghiên cứu, đề tài đã được trình bày theo các nội dung cơ bản : - Tổng quan về các lý thuyết cơ bản của hệ thống kế toán chi phí trong kinh doanh du lịch. - Khảo sát và phân tích về tình trạng hiện tại của hệ thống kế toán chi phí và chi phí của dịch vụ du lịch kinh doanh trong các doanh nghiệp du lịch tham quan du lịch tại Hà Nội. - Từ các dữ liệu thu thập được, luận án đã sử dụng các công cụ phân tích để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng chi phí quản lý mô hình kế toán trong kinh doanh du lịch tại Hà Nội. Luận án đã nêu mục tiêu, sự phát triển của du lịch Việt Nam cũng như các yêu cầu cần thiết và các nguyên tắc cơ bản của tổ chức kinh doanh hoàn thành kế toán quản trị chi phí và doanh nghiệp du lịch du lịch tour du lịch chi phí tại Hà Nội , và cũng nhấn mạnh các nội dung chuyên đề cần cải thiện hiệu suất và các biện pháp .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY