Tóm tắt Khóa luận Vai trò của già làng - Trường họ trong đời sống cộng đồng người Dao quần chẹt (Khảo sát tại thôn Hợp Nhất, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây)

Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục đề tài đ-ợc cấu trúc thành 3 ch-ơng nh-sau: Ch-ơng 1: Điều kiện tự nhiên và kinh tế– xãhội của ng-ời Dao ở thôn Hợp Nhất, xãBa Vì, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây (22 trang) Ch-ơng 2: Già làng - tr-ởng họ ng-ời Dao ở thôn Hợp Nhất, xãBa Vì, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây (49 trang) Ch-ơng 3: Phát huy vai trò của già làng - tr-ởng họ trong đời sống cộng đồng ng-ời Dao Quần Chẹt ở Hợp Nhất, xãba vì, huyện ba vì, tỉnh hà tây trong giai đoạn hiện nay (15 trang)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY