Tóm tắt Khóa luận Tìm hiểu phần mềm nguồn mở GreenStone và tình hình ứng dụng tại Việt Nam

Đối tượng và phạm vi nghiê n cứu: Đối tượng nghiên cứu của khóa luận là phần mềm nguồn mở thư viện số-Greenstone và thực trạng ứng dụng phần mềm này tại Việt Nam. Phạm vi nghiên cứu là bộ sưu tập số của các thư viện ở Việt Nam có ứng dụng phần mềm này và đang phổ biến trên internet. Phương pháp nghiê n cứu Trong quá trình thực hiện đề tài này tôi đã tiến hành phương pháp sau: - Phương pháp trực quan - Tham khảo ý kiến chuyên gia - Phân tích, tổng hợp tài liệu - Phân tích khả năng tiện ích của giao diện (interface usability) Tình hì nh nghiê n cứu Cho đến nay đã có một số đề tài nghiên cứu về phần mềm Greenstone. Tuy nhiên, chưa có đề tài nào đi sâu vào nghiên cứu Greenstone về mặt lý luận và việc ứng dụng phần mềm này tại Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY