Tóm tắt Khóa luận Quản lý di tích Đình Lục Nà xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

Đềtài đóng góp một phần kiến thức nhỏvào những nghiên cứu bước đầu trong công tác quản lý di tích đình Lục Nà. Những vấn đề được đềcập trong đềtài này sẽgóp phần nhỏvào việc cung cấp các thông tin và lý giải những vấn đềthực tiễn và sinh động đang diễn ra trong khung cảnh đổi mới nói chung và ởdi tích đình Lục Nà nói riêng. Đồng thời đưa ra những thông điệp mang tính chất cần thiết, cấp thiết cho mọi người trong việc ứng xửcó văn hóa với di tích, Từ đó đưa ra biện pháp hành động đúng đắn nhằm bảo vệ và phát huy giá trịdi tích trong đời sống kinh tế- văn hóa – xã hội của địa phương cũng nhưcủa cảnước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY