Tốc độ lên mẹn của nấm men Saccharomyces.cerevisiaee và nấm men phân lập giống Saccharomyces sp

 Tốc độ phát triển của nấm men được phân lập từ tự nhiên Saccharomyces.sp và nấm men Saccharomyces cerevisiaee khác biệt không có ý nghĩa 95% trong các điều kiện pH 3.1, 4.1 và 4.5. Nồng độ tế bào tối đa đạt được trong điều kiện lên men là 10 10 cfu/ml.  Thời gian lên men của quá trình lên men dịch nho khi nấm men đã được kích hoạt lên mạnh nhất và với nồng độ đường 22%, 2% men giống chính thức chỉ khoảng 07 ngày là kết thúc tiến trình lên men chính. Nồng độ rượu tối đa (12%) không khác biệt có ý nghĩa 95% khi lên men nho từ hai giống men trong dịch nho có pH 3.1, 4.1 và 4.5 .  Có thể giống nấm men được phân lập từ tự nhiên Saccharomyces.sp chính là giống nấm men Saccharomyces.cerevisiaee

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY