Tổ chức Logistics để đáp ứng nhu cầu khách hàng

ĐÁP ỨNG NHU CẦU KHÁCH HÀNG Xét trên một vài phương diện nào đó, thật dễ dàng thấy rằng để đóng góp cho thành công của một tổ chức, điều quan trọng là việc thiết lập ban đầu cho công tác logistics, bằng cách đáp ứng đúng việc phân phối, kỳ vọng về hàng hóa hiện hữu và những yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, điều tiềm ẩn ở chỗ thuật ngữ “người tiêu dùng” là gì? Khái niệm quản lý chuỗi cung ứng đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng bởi không chỉ cần biết nó mang ý nghĩa gì dưới dạng thuật ngữ mà còn phải nhận thức nó dưới nhiều góc độ khác nữa. I. TIẾP THỊ TẬP TRUNG VÀO KHÁCH HÀNG 1. Marketing mối quan hệ với Marketing giao dịch 2. Sản lượng dịch vụ chuỗi cung ứng II. DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 1. Tình trạng sẵn có * Tần số stockout: * Tỷ lệ lấp đầy * Hoàn thành vận chuyển theo đơn hàng 2. Hiệu suất hoạt động * Tốc độ * Nhất quán * Tính linh hoạt * Sự khôi phục trục trặc 3. Dịch vụ đáng tin cậy 4. Đơn hàng hoàn hảo 5. Nền tảng dịch vụ cơ bản. III. THỎA MÃN KHÁCH HÀNG 1. Kỳ vọng khách hàng 2. Mô hình sự thỏa mãn của khách hàng 3. Gia tăng kỳ vọng khách hàng 4. Mặt hạn chế của việc thỏa mãn khách hàng VI. THÀNH CÔNG KHÁCH HÀNG 1. Đạt được sự thành công khách hàng 2. Những dịch vụ giá trị tăng thêm V. DỰ BÁO 1. Những yêu cầu cần cho việc dự báo 2. Thành phần của một dự báo VI. KẾ HOẠCH CỘNG TÁC, DỰ BÁO VÀ BỔ SUNG VII. QUẢN LÍ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TÓM LẠI

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY