Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và xác định giá thành công trình ở Xí nghiệp Sông Đà 2.07, Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 2 – Tổng Công ty Sông Đà

Đất nước ta đa trải qua hai mươi năm thực hiện công cuộc đổi mới. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, ngành xây dựng cũng đa không ngừng lớn mạnh cả về lượng và chất. Khẳng định được vai trò then chốt của mình trong công cuộc đổi mới kinh tế, phát triển đất nước. Nhất là từ khi nền kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước và gia nhập vào các tổ chức kinh tế chính trị như: ASEAN, AFTA, APEC. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi đất nước ta đa chính thức là thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO, thì công tác xây dựng cơ bản càng giữ một vai trò vô cùng quan trọng vì nó tạo ra “Bộ xương sống” cho nền kinh tế, vai trò này chi phối tới hầu hết các ngành kinh tế khác. Chính vì vậy đòi hỏi phải có cơ chế quản lý và cơ chế tài chính một cách chặt chẽ cả ơ tầm vi mô và tầm vĩ mô đối với công tác xây dựng cơ bản. Trong giai đoạn hiện nay, các quy luật của nền kinh tế thị trường hoạt động mạnh mẽ đặc biệt là quy luật cạnh tranh, điều này khiến các doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để đứng vững và khẳng định vị trí của mình trên thị trường. Mặt khác trong nền kinh tế thị trường hiện nay tôi đa hoá lợi nhuận luôn là mục tiêu của các doanh nghiệp. Muốn làm được điều đó không còn cách nào khác các doanh nghiệp phải khẳng định được chất lượng và giá cả của mình. Chất lượng tốt, giá thành hạ trở thành mục tiêu trực tiếp để doanh nghiệp có thể đạt được các mục tiêu xa hơn. Hạch toán kế toán là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống quản lý kinh tế tài chính, nó đóng vai trò tích cực trong việc quản lý và điều hành kiểm soát các hoạt động kinh tế. Thực hiện tốt công tác kế toán , đặc biệt là công tác kế toán tập hợp chi phí và xác định giá thành sản phẩm xây lắp, sẽ hạn chế được gian lận trong xây lắp, là cơ sở để giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp và tạo lập uy tín của doanh nghiệp trên thương trường. Nhận thức được tầm quan trọng đó, với những kiến thức đa tích luỹ được trong quá trình học tập và sau một thời gian thực tập tại Xí nghiệp Sông Đà 2.07, Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 2 – Tổng công ty Sông Đà, được sự hướng dẫn tận tình của Thầy giáo, T.S Lê Quang Bính. Cô giáo, Th.S Nguyễn Thị Kim Ngân và các cô, chú, anh, chị trong Xí nghiệp nói chung và trong Ban tài chính kế toán nói riêng em đa lựa chọn và nghiên cứu đề tài: “Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và xác định giá thành công trình ở Xí nghiệp Sông Đà 2.07, Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà 2 – Tổng công ty Sông Đà” làm luận văn tốt nghiệp. Kết cấu luận văn bao gồm: Chương 1: Tình hình chung và các điều kiện sản xuất chủ yếu của Xí nghiệp Sông Đà 2.07 Chương 2 : Phân tích tài chính và tình hình thực hiện giá thành của Xí nghiệp Sông Đà 2.07 năm 2006. Chương 3 : Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và xác định giá thành công trình ở Xí nghiệp Sông Đà 2.07.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY