Tính toán thiết kế, thi công đường ống dẫn nước ép vỉa đoạn ống BK1-BK5

MỤC LỤC SỐ LIỆU DẦU BÀI . 5 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MỎ BẠCH HỔ . 5 I.GIỚI THIỆU CHUNG. 5 1.Tình hình khai thác dầu khí hiện nay . 5 2.Các loại đường ống . 5 2.1 Theo vùng sử dụng. . 6 2.2 Theo vị trí lắp đặt. . 6 2.3 Theo cấu tạo. 6 2.4 Theo chất vận chuyển 6 3.Cấu tạo đường ống. 6 3.1 Cấu tạo ống ngầm. . 6 3.2 Cấu tạo ống đứng 7 II.TỔNG QUAN VỀ MỎ BẠCH HỔ. 7 1.Công nghệ khai dầu khí ở mỏ BẠCH HỔ: . 7 1.1.Giai đoạn1: Thượng nguồn . 8 1.2. Giai đoạn 2: Trung nguồn. 8 1.3.Giai đoạn 3: Hạ nguồn . 8 2. Giới thiệu các công trình khái thác dầu khí ở mỏ Bạch Hổ . 9 2.1. Dàn khoan cố định MSP . 10 2.2. Giàn nhẹ BK 11 2.3. Dàn công nghệ trung tâm CPT2. 11 2.4. Hệ thống trạm rót dầu không bến UBN 12 2.5. Hệ thống đường ống. 12 2.6. Giàn nén khí trung tâm CCP. . 13 2.7. Trạm nén khí nhỏ (MKS) 14 III.GIỚI THIỆU TUYẾN ỐNG THIẾT KẾ . 15 CHƯƠNG II: TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ TUYẾN ỐNG . 16 I. SỐ LIỆU ĐẦU VÀO. . 16 1.Số liệu sóng. . 16 2. Số liệu dòng chảy. 16 3. Các thông số về độ sâu nước, biên độ triều, nước dâng, chiều dày hà bám và nhiệt độ chất vận chuyển. . 16 3.Địa chất công trình. 17 4.Các thông số khác. 17 5. Mác vật liệu. . 17 6. Số liệu về tuyến ống. 17 7.Yêu cầu đề bài . 18 II. TÍNH TOÁN ĐỘ BỀN ĐƯỜNG ỐNG CHỊU ÁP LỰC TRONG 18 1.Công thức tính toán 18 2. Tính toán. . 21 2.2.Trong điều kiện vận hành. 24 3. Kết luận. 25 III. KIỂM TRA ỔN ĐỊNH ĐÀN HỒI ĐƯỜNG ỐNG THEO DNV 2000 25 1. Kiểm tra mất ổn định cục bộ của tuyến ống. 25 1.1.Hiện tượng 25 1.2.Tính toán kiểm tra . 25 1.3.Kết luận. . 28 2. Kiểm tra điều kiện mất ổn định lan truyền của tuyến ống 28 2.1.Hiện tượng 28 2.2.Tính toán kiểm tra . 28 2.3.Kết luận. . 29 3. Kết luận. . 29 IV. TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH VỊ TRÍ CỦA ĐƯỜNG ỐNG DƯỚI DÁY BIỂN. 1. Hiện tượng 29 2. Trình tự tính toán. . 30 2.1 Lựa chọn lý thuyết sóng tính toán 30 2.2 Tính toán các đặc trưng sóng. 31 2.4 Tính toán vận tốc sóng và dòng chảy . 33 3.1 Các thông số đầu vào . 33 3.2 Kết quả tính toán. 34 3.2.1 Khi tuyến ống hợp với hướng bắc môt góc α = 1800 . . 34 3.2.2 Khi tuyến ống hợp với hướng bắc môt góc α = 1350 . . 35 3.2.3 Khi tuyến ống hợp với hướng bắc môt góc α = 2700 . . 35 4. Kết luận. . 36 V. XÁC ĐỊNH NHỊP TREO CHO PHÉP ĐỐI VỚI TUYẾN ỐNG. . 36 1. Hiện tượng 36 2.Các bài toán tính nhịp treo cho phép 37 2.1 Bài toán động Bài toán cộng hưởng dòng xoáy) . 37 2.1.1.Điều kiện để không xảy ra hiện tượng cộng hưởng là . 37 2.1.3.Xác định tần số dao động riêng của ống . 39 2.1.4.Xác định nhịp treo theo bài toán cộng hưởng dòng xoáy. 39 2.1.5 Kết luận. 41 2.2. Bài toán tĩnh. . 41 2.2.1.Bài toán bền do tải trọng tĩnh khi tuyến ống qua hố lõm. 41 3. Bài toán qua đỉnh lồi. 45 4.Kết luận. 45 VI. BẢO VỆ CHỐNG ĂN MÒN ĐƯỜNG ỐNG . 46 1. Tổng quan về chống ăn mòn cho tuyến ống 46 1.1 Vai trò của chống ăn mòn trong thiết kế công trình đường ống biển 46 1.2 Môi trường gây ăn mòn đường ống. . 46 2. Các phương pháp chống ăn mòn cho tuyến ống . 47 2.1 Chống ăn mòn ngoài ống . . 47 2.1.1 Chống ăn mòn bị động. 47 2.1.2 Chống ăn mòn bị động. . 49 2.1.3 Phương pháp bảo vệ kết hợp. 49 3. Phương án chống ăn mòn cho tuyến ống dẫn nước ép vỉa BK1-BK5 . 50 3.1 Chống ăn mòn trong lòng ống. . 50 3.2 Chống ăn mòn ngoài ống . 50 3.2.1 Thiết kế lớp sơn phủ chống ăn mòn 50 3.2.2 Thiết kế bảo vệ chống ăn mòn điện hoá. 50 3.2.2.1 Nguyên lý chống ăn mòn điện hoá . 50 3.2.2.2. Tính toán, thiết kế hệ thống anode hy sinh. . 52 3.2.2.2.1 Cơ sở tính toán 52 3.2.2.2.2 Thiết kế các thông số hệ thống Anode. . 55 3.2.2.2.3 Thiết kế, bố trí chi tiết Anode 57 CHƯƠNG 3 : THI CÔNG TUYẾN ỐNG . 58 I. TỔNG QUAN VỀ THI CÔNG TUYẾN ỐNG BIỂN. 58 1. Mục đích thi công đường ống biển . 58 -Lựa chọn ra phương án thi công thích hợp nhất để vừa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cũng như giá trị kinh tế 58 2. Các phương pháp thi công đường ống biển. . 58 3. Giới thiệu các phương pháp thi công đường ống hiện đang được áp dụng . 58 3.1 Phương pháp thi công bằng xà lan thả ống( Lay – Barge Methode) . 58 3.1.1 Phân loại. . 59 3.1.2 Nguyên lý hoạt động và cấu tạo . 59 3.1.3 Ưu nhược điểm của phương pháp. . 59 3.1.3.1 Ưu điểm. 59 3.1.3.2 Nhược điểm . 60 3.1.4 Phạm vi áp dụng. 60 3.2 Phương pháp thi công bằng xà lan có trống cuộn( Reel – Barge Methode) 60 3.2.1 Ưu điểm. 61 3.2.2 Nhược điểm. 61 3.2.3 Phạm vi áp dụng. 62 3.3. Phương pháp thi công kéo ống. 62 3.3.1 Thi công bằng phương pháp kéo ống trên mặt nước. . 62 3.3.1.1 Ưu điểm. 62 3.3.1.2 Nhược điểm . 62 3.3.1.3 Phạm vi áp dụng . 63 3.3.2 Phương pháp kéo ống sát mặt( Below surface Tow). 63 3.3.2.2 Nhược điểm . 63 3.3.2.3 Phạm vi áp dụng . 64 3.3.3 Phương pháp thi công kéo ống sát đáy biển( off Bottom Tow). . 64 3.3.3.1 Ưu điểm. 64 3.3.3.2 Nhược điểm . 64 3.3.3.3 Phạm vi áp dụng . 64 II. PHƯƠNG ÁN THI CÔNG TUYẾN ỐNG DẪN NƯỚC ÉP VỈA TỪ BK1 SANG BK5. 65 1. phương án thi công. . 65 III. TÍNH TOÁN ĐỘ BỀN ỐNG KHI THI CÔNG LẮP ĐẶT ỐNG. . 65 1. Tính toán độ bền khi thi công thả ống. 65 1.1 Mô hình tổng quát của bài toán thi công thả ống. 66 1.1.1 Đoạn cong lồi . 66 1.1.2 Đoạn cong lõm . 66 2. Tính toán độ bền của tuyến ống khi thi công lắp đặt. 66 2.1 Tính toán đoạn cong lồi . 66 2.2. Tính toán đoạn cong lõm. . 68 2.2.1 Các phương pháp giải đoạn cong lõm. . 68 2.2.2 Phương pháp dầm tuyến tính. . 68 2.3 Kết luận. . 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO . 72 PHỤ LỤC 1 : TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH VỊ TRÍ TUYẾN ỐNG. 73 2. Tính toán các thông số của sóngvà vậ tốc sóng dòng chảy hiệu quả và tính khối lượng yêu cầu . 74 2.1 Lựa chọn lý thuyết sóng tính toán 74 PHỤ LỤC 2 : TÍNH ỔN ĐỊNH ĐOẠN CONG LÕM. . 79

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY