Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải khu căn hộ cao tầng Phú Thạnh - Ciencô - quận Tân Phú - TP Hồ Chí Minh

Luận văn tốt nghiệp GVHD: ThS.Nguyễn Xuân trường SVTH: Trần Thị Ngọc Quỳnh 1 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 1 CHƯƠNG I MỞ ĐẦU 1 I.1 Sự cần thiết của luận văn 1 I.2 Nội dung luận văn 1 I.3 Giới hạn của luận văn 2 I.4 Phương pháp thực hiện 2 CHƯƠNG II 3 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ KHU CĂN HỘ CAO TẦNG PHÚ THẠNH – CIENCO5, Q.TÂN PHÚ, TP.HCM 3 II.1 Địa điểm 3 II.2 Địa hình 4 II.3 Địa chất: 4 II.4 Nội dung của dự án 5 II.4.1 Quy hoạch sử dụng đất 5 II.4.2 Qui mô xây dựng của dự án 6 II.4.3 Hệ thống đường giao thông 6 II.4.4 Cấp điện 7 II.4.5 Quy hoạch cấp nước 7 II.4.6 Hệ thống thoát nước 9 II.5 Hiện trạng thoát nước thải của khu căn hộ 10 CHƯƠNG III TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ 11 NƯỚC THẢI SINH HOẠT 11 III.1 Mục đích và yêu cầu của việc xử lý nước thải sinh hoạt 11 III.2 Nguồn gốc phát sinh nước thải sinh hoạt 11 III.3 Các phương pháp xử lý nước thải 12 III.3.1 Phương pháp xử lý cơ học 12 III.3.1.1 Song chắn rác 13 III.3.1.2 Bể lắng cát 14 III.3.1.3 Bể lắng 16 III.3.2 Phương pháp xử lý sinh học 21 III.3.2.1 .Bể lọc sinh học 22 III.3.2.2 Bể Aerotank 23 CHƯƠNG IV 38 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XLNT KHU CĂN HỘ CAO TẦNG PHÚ THẠNH – CIENCO5, 38 Q.TÂN PHÚ 38 IV.1 Nguyên tắc xử lý nước thải 38 IV.2 Các thông số phục vụ tính toán thiết kế trạm xử lý tập trung 38 IV.3 Lựa chọn công nghệ 39 IV.4 Tính toán thiết kế 41 IV.4.1 Qui trình công nghệ xử lý nước thải tập trung khu căn hộ 41 IV.4.2 Thuyết minh quy trình công nghệ 42 IV.4.3 Tính toán các công trình đơn vị 44 IV.4.3.1 Song chắn rác tinh 44 IV.4.3.2 Hố thu 44 IV.4.3.3 Bể điều hòa 45 IV.4.3.4 Bể lắng I 50 IV.4.3.5 Bể aerotank 56 IV.4.3.6 Bể lắng đợt II 69 IV.4.3.7 Bể chứa bùn 74 IV.4.3.8 Bể khử trùng 76 CHƯƠNG V KHAI TOÁN CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI 78 V.1 Vốn đầu tư cho từng hạn mục công trình 78 V.1.1 Phần xây dựng 78 V.1.2 Phần thiết bị 79 V.2 Chi phí quản lý và vận hành 79 V.2.1 Chi phí công nhân 79 V.2.2 Chi phí điện năng 80 V.2.3 Chi phí hóa chất 80 V.3 Tổng chi phí quản lý hàng năm 81 V.4 Tổng chi phí đầu tư 81 CHƯƠNG VI KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 82 VI.1 Kết luận 82 VI.2 Kiến nghị 82 CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I.1 Sự cần thiết của luận văn Khu căn hộ cao tầng Phú Thạnh – CIENCO 5, được xây dựng với quy mô 13.521m2 tại 53 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM theo Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 4253/QĐ-CT ngày 03/11/2003 của UBND Tp.HCM. Theo quy hoạch khu căn hộ được phép xả thải nước thải từ khu căn hộ phải ít gây ô nhiễm. Khu căn hộ cao tầng Phú Thạnh – CIENCO 5 đang trong giai đoạn triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó Khu căn hộ phải xây dựng một hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 750 m3/ngày.đêm. Hệ thống xử lý nước thải này có nhiệm vụ tiếp nhận nước thải từ các bể tự hoại trong khu căn hộ cao tầng để xử lý đạt mức I, TCVN 6772:2000 trước khi thải ra cống rãnh, cống thoát nước chung của đô thị. Thông qua nghiên cứu đánh giá tác động môi trường của khu căn hộ cao tầng Phú Thạnh – CIENCO 5, em đề xuất phương án thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho khu căn hộ này theo công nghệ xử lý sinh học cổ điển. Kết quả tính toán được thể hiện thông qua luận văn tốt nghiệp đại học của em. I.2 Nội dung luận văn Luận văn được chia làm 6 chương Chương I: Mở đầu Nêu lên sự cần thiết, nội dung, giới hạn và phương pháp thực hiện luận văn. Chương II: Giới thiệu sơ lược về khu căn hộ cao tầng Phú Thạnh – CIENCO 5. Chương III: Tổng quan phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt. Chương IV: Tính toán thiết kế các công trình đơn vị. Chương V: Khai toán công trình xử lý nước thải. Chương VI: Kết luận và kiến nghị. I.3 Giới hạn của luận văn Nước thải sinh hoạt từ các căn hộ của Khu căn hộ cao tầng Phú Thạnh – CIENCO 5 có mức ô nhiễm thấp. Công nghệ xử lý nước thải đề xuất theo phương pháp sinh học hiếu khí cổ điển, cho phép xử lý nước thải với các thông số thiết kế đầu vào của hệ thống xử lý đạt tương đương tiêu chuẩn mức I, TCVN 6772:2000 – chất lượng nước thải – nước thải sinh hoạt – giới hạn ô nhiễm cho phép. Thời gian thực hiện đề tài từ ngày 1/10 đến 25 / 12 / 2007. I.4 Phương pháp thực hiện Một số phương pháp thực hiện được áp dụng trong luận văn như sau: Phương pháp thống kê số liệu: Phương pháp này nhằm thu thập và xử lý số liệu đầu vào phục vụ tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung: điều kiện địa chất, thủy văn, địa hình, lưu lượng thải, nồng độ các chất ô nhiễm . Phương pháp so sánh: Phương pháp này nhằm đánh giá hiệu quả xử lý nước thải đầu vào và ra theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 6772: 2000 – chất lượng nước thải – nước thải sinh hoạt – giới hạn ô nhiễm cho phép). Phương pháp phân tích chi phí lợi ích : Nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế trong quá trình xử lý nước thải của các phương án xử lý. Phương pháp chuyên gia: lấy ý kiến của các chuyên gia về các nội dung liên quan đến luận văn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY