Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm công ty lucretia, công suất 3600 m3/ngày

MỤC LỤC Nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp Nhận xét của Giáo viên hướng dẫn Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các hình Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1. Đặc vấn đề. 1 1.2. Tính cấp thiết và lý do hình thành đề tài. 2 1.3. Mục tiêu của đề tài 2 1.4. Phạm vi và giới hạn của đề tài. 3 1.5. Phương pháp nghiên cứu. 3 1.6. Nội dung đề tài. 3 CHƯƠNG 2 :TỔNG QUAN VỀ NGHÀNH DỆT NHỘM VÀ KHẢ NĂNG GÂY Ô NHIỄM CỦA NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM. 2.1. Tổng quan về nghành công nghiệp dệt nhuộm. 4 2.2. Quy trình công nghệ tổng quát của ngành dệt nhuộm 5 2.2.1 Đặc tính nguyên liệu. 5 2.2.1.1 Nguyên liệu dệt 5 2.2.1.2 Nguyên liệu nhuộm và in hoa . 6 2.2.2 Quy trình công nghệ tổng quát. 9 2.3. Khả năng gây ô nhiễm của nghành dệt nhuộm. 10 2.3.1 Nước thải. 11 2.3.1 Khí thải 17 2.3.1 Chất thải rắn. 18 2.4. Các bệnh pháp ngăn ngừa,giảm thiều ô nhiễm nước thải dệt nhuộm 19 2.4.1 Phương pháp thay thế:. 19 2.4.2 Phương pháp giảm thiểu:. 19 Chương 3: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY LUCRETIA. 3.1. Giới thiệu về công ty . 20 3.3.1 Nhu cầu về lao động của công ty. 20 3.2. Quy trình sản xuất của công ty 20 3.2.1 Các loại nguyên liệu, nhiên liệu và hóa chất xử dụng 20 3.2.1.1 Nhiên liệu 20 3.2.1.2 Nguyên liệu 21 3.2.13 Hóa chất 21 3.2.2. Quy trình công nghệ sản xuất 22 3.2.2.1 Sơ đồ dây chuyền công nghệ tại nhà máy. 22 3.2.2.2 Thuyết minh quy trình công nghệ 23 3.3. An toàn lao động và phòng cháy chữa cháy . 24 3.3.1 An toàn lao động 24 3.3.2 Phòng cháy chữa cháy 24 3.4. Hiện trạng môi trường tại công ty LUCRETIA 25 3.4.1 Tiếng ồn và nhiệt độ 25 3.4.2 Hiện trạng nước thải . 25 3.4.2.1 Nước thải sản xuất. 25 3.4.2.2 Nước thải sinh hoạt 26 3.4.2.3 Nước mưa chảy tràn 26 3.4.3 Hiện trạng khí thải . 26 3.4.3.1 Bụi, khí thải từ phương tiện vận chuyển, bốc dỡ nguyên vật liệu 26 3.4.3.2 Khí thải lò hơi 26 3.4.3.3 Bụi từ quá trình sản xuất 27 3.4.4 Hiện trạng chất thải rắn . 27 3.4.4.1 Chất thải rắn sản xuất 27 3.4.4.2 Chất thải rắn sinh hoạt. 27 3.4.4.3 Chất thải rắn nguy hại. 27 3.4.5 Khả năng gây cháy nổ 27 Chương 4 :TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI. 4.1 Tổng quan về phương pháp xử lý nước thải công nghiệp. 28 4.11 Phương pháp xử lý cơ học. 28 4.1.1.1 Song chắn rác và lưới lọc rác. 28 4.1.1.2 Lắng cát. 28 4.1.1.3 Các loại bể lắng. 29 4.1.1.4 Tách dầu mở. 29 4.1.1.5 Lọc cơ học. 29 4.1.2 Phương pháp xử lý hóa lý. 30 4.1.2.1 Phương pháp keo tụ tạo bông. 30 4.1.2.2 Phương pháp tuyển nổi. 31 4.1.2.3 Phương pháp hấp thụ. 31 4.1.3 Phương pháp xử lý hóa học 32 4.1.4 Phương pháp xử lý sinh học. 32 4.1.5 Phương pháp xử lý cặn. 33 4.1.6 Phương pháp khử trùng . 33 4.2 Tổng quan về phương pháp xử lý nước thải nghành dệt nhuộm. 34 4.3 Một số công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm: 37 Chương 5: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM CÔNG TY LUCRETIA. 5.1 Các chỉ tiêu thiết kế. 40 5.2 Tiêu chuẩn đầu ra loại B theo TCVN 5945-1995 40 5.3 Giới thiệu sơ bộ công nghệ hệ thống xử lý nước thải. 41 5.3.1 Phương án 1 . 41 5.3.2 Phương án 2. 44 5.4 So sánh và lựa chọn phương án. 46 5.5 Tính toán. 47 5.5.1 Song chắn rác 47 5.5.2 Hố thu gom. 49 5.5.3 Bể điều hòa 51 5.5.4 Bể phản ứng . 53 5.5.5 Bể keo tụ tạo bông. 55 5.5.6 Bể lắng 1 60 5.5.7 Bể Arotank. 65 5.5.8 Bể lắng 2 . 73 5.5.9 Bể nén bùn. 78 5.5.10 Máy ép bùn 82 5.5.11 Tính máng trộn khử trùng nước thải 82 5.5.12 Tính lượng hóa chất sử dụng 84 Chương 6: TÍNH TOÁN KINH TẾ. 6.1 Chi phí xây dựng 87 6.2 Chi phí trang thiết bị. 87 6.3 Chi phí vận hành. 89 6.3.1 Chi phí nhân công. 89 6.3.2 Chi phí điện năng. 89 6.4 Chi phí hóa chất 90 6.5 Giá thành 1m3 nước thải 90 Chương 7 : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 7.1 Kết luận 91 7.2 Kiến nghị. 91 Phụ lục PHỤ LỤC Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1. Đặc vấn đề. Trong những năm gần đây phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường là chủ đề tập trung sự quan tâm của nhiều nước trên thế giới. Một trong những vấn đề đặt ra cho các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam là cải thiện môi trường ô nhiễm do các chất độc hại do nền công nghiệp tạo ra. Điển hình như các ngành công nghiệp cao su, hóa chất, công nghiệp thực phẩm, thuốc bảo vệ thực vật, y dược, luyện kim, xi mạ, giấy, đặc biệt là ngành dệt nhuộm. Ngành công nghiệp dệt nhuộm đang phát triển mạnh mẽ ở nước ta và là một trong những ngành công nghiệp đặc trưng có nguy cơ ô nhiễm, gây ra các tác động xấu nhất định đối với môi trường xung quanh và sức khoẻ cộng đồng, đặc biệt là do lượng nước thải sản xuất lớn, có chứa nhiều các chất ô nhiễm vô cơ, hữu cơ và kim loại nặng. Ngành dệt may thu hút nhiều lao động góp phần giải quyết việc làm và phù hợp với những nước đang phát triển không có nền công nghiệp nặng phát triển mạnh như nước ta. Tuy nhiên hầu hết các nhà máy xí nghiệp dệt nhuộm ở ta đều chưa có hệ thống xử lý nước thải, hoặc có nhưng hoạt động không hiệu quả và có xu hướng thải trực tiếp ra sông suối ao hồ loại nước thải này có độ kiềm cao, độ màu lớn, nhiều hóa chất độc hại đối với loài thủy sinh. Chính vì vậy trong phạm vi hẹp em chọn đề tài luận văn tốt nghiệp là :“ Thiết kế hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm công ty Lucretia, công suất 3600 m3/ngàyđêm ”, tọa lạc tại Lô DII-4,đường số 20 khu công nghiệp Việt Hương, tỉnh Bình Dương. 1.2. Tính cấp thiết và lý do hình thành đề tài. Môi trường sống là một trong những vấn đề mà hiện nay ai cũng quan tâm và bức xúc. Vấn đề không tự nó phát sinh mà nguyên nhân chính là do nhu cầu cuộc sống của con người ngày nay. Ở Việt Nam, trong thời kỳ Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước như hiện nay, nền kinh tế thị trường là động lực thúc đẩy nhịp điệu kinh tế từng bước nhảy vọt, nhiều ngành công nghiệp phát triển mạnh, đặc biệt trong đó có ngành dệt nhuộm. Hiện nay, ngành cũng chiếm một vị trí quan trọng trong nền kinh tế, đóng góp rất lớn cho ngân sách nhà nước và giải quyết công ăn việc làm cho khá nhiều lao động. Tuy nhiên, đặc trưng của nước thải dệt nhuộm là mức độ ô nhiễm lớn, yêu cầu đặt ra cho công tác nghiên cứu là phải thiết lập được các hệ thống xử lý hiệu quả các tác nhân chính gây ô nhiễm như tính kiềm, hàm lượng kim loại nặng, các chất hoạt động bề mặt khó phân giải vi sinh, các hợp chất halogen hữu cơ, các muối trung tính và màu có trong nước thải. Do tính chất trên nếu không xử lý triệt để thì về lâu về dài lượng nước thải này sẽ tích tụ, gây ô nhiễm dến các nguồn nước xung quanh và ảnh hường đến sức khoẻ cuả cộng đồng xung quanh . Để có thể chủ động và giảm nhẹ chi phí trong việc khắc phục ô nhiễm, các cơ sở cần nắm được những vấn đề chính của công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm. Đề tài này sẽ trình bày các giải pháp xử lý ô nhiễm phù hợp với điều kiện hiện nay của các cơ sở dệt nhuộm tại Bình Dương và các tỉnh lân cận. Đó là lý do rất quan trọng để hình thành đề tài này. 1.3. Mục tiêu của đề tài. Trên cơ sở tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho Công ty Lucretia nhằm giảm mức độ ô nhiễm môi trường do nước thải của Công ty Lucretia gây ra. Nước thải ra môi trường bên ngoài đạt tiêu chuẩn loại B theo tiêu chuẩn TCVN 5945-1995. 1.4. Phạm vi và giới hạn của đề tài. Quá trình thực hiện bài luận văn tốt nghiệp chỉ tập trung nghiên cứu các vấn đề sau: Thời gian thực hiện hạn chế: từ ngày 1/10/2007 đến 22/12/2007. Tìm hiểu vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh phí và vốn đầu tư, hiện trạng môi trường của Công ty LUCRETIA. Tìm hiểu về thành phần và tính chất nước thải dệt nhuộm nói chung và của Công ty LUCRETIA nói riêng. Từ đó đưa ra biện pháp xử lý thích hợp cho Công ty để nước thải ra đạt tiêu chuẩn môi trường. Phạm vi thực hiện đề tài: đề tài này nghiên cứu cho Công ty LUCRETIA tọa lạc tại Lô DII-4,đường số 20 khu công nghiệp Việt Hương, tỉnh Bình Dương. 1.5. Phương pháp nghiên cứu. Trong quá trình thực hiện luận văn có sử dụng các phương pháp sau: Phương pháp thực tế: thu thập, xử lý và tổng hợp các tài liệu cần thiết có liên quan đến đề tài. Phương pháp kế thừa: trong quá trình thực hiện đề tài, đã tham khảo các đề tài có liên quan đã thực hiện. Phương pháp quan sát và mô tả: quan sát mặt bằng của Công ty để đặt trạm xử lý thích hợp. Phương pháp trao đổi ý kiến: trong quá trình thực hiện đề tài đã tham khảo ý kiến của giáo viên hướng dẫn về vấn đề có liên quan. 1.6. Nội dung đề tài. Tổng quan về ngành dệt nhuộm. Giới thiệu sơ lược về công ty. Tổng quan về các phương pháp xử lý nước thải. Phân tích đề suất công nghệ xử lý. Tính toán các công trình đơn vị, và giá thành hệ thống xử lý nước thải.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY