Tính toán thiết kế hệ thống cấp nước Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân cho phần diện tích mở rộng 200ha

Đề tài: Tính toán thiết kế hệ thống cấp nước Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân cho phần diện tích mở rộng 200ha MỤC LỤC CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU 1.1 GIỚI THIỆU SƠ BỘ CÔNG TRÌNH 1 1.2 MỤC TIÊU 1 1.3 PHẠM VI CỦA ĐỀ TÀI 1 CHƯƠNG II: TỔNG QUAN 2.1 GIỚI THIỆU KHU CÔNG NGHIỆP LÊ MINH XUÂN 3 2.1.1 Cơ sở pháp lý về hoạt động của Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân 3 2.1.2 Vị trí địa lý của Khu Công Nghiệp Lê Minh Xuân 4 2.1.3 Điều kiện tự nhiên 4 2.1.4 Dự án mở rộng trong tương lai 5 2.2 LỰA CHỌN NGUỒN NƯỚC 5 2.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ 7 2.3.1 Qúa trình khử sắt 7 2.3.2 Quá trình lắng 10 2.3.3 Quá trình lọc 11 2.3.4 Quá trình khử trùng trong nước 12 2.4 CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG XỬ LÝ NƯỚC NGẦM Ở TP HỒ CHÍ MINH 13 2.4.1 Công nghệ xử lý nước ngầm của nàh máy nước ngầm hóc môn 13 2.4.1 Công nghệ xử lý nước ngầm cùa Khu công nghiệp Tân Tạo 14 2.5 TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM EPANET 15 2.5.1 Phần mềm loop 15 2.5.2 Phần mềm Epanet 16 CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ 21 3.1 TÍNH CÔNG SUẤT TRẠM XỬ LÝ 21 3.2 ĐỀ RA CÁC CÔNG NGHỆ XỬ LÝ 25 3.2.1 Các thông số thiết kế 25 3.2.2 Đề ra các phương án xử lý 27 3.3 TÍNH TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ 28 A TÍNH PHƯƠNG ÁN I 28 3.3.1 Tính thùng quạt gió 28 3.3.2 Tính bể lắng tiếp xúc 36 3.3.3 Tính bể lọc hai lớp 45 B. TÍNH PHƯƠNG ÁN II 51 3.3.4 Tính dàn mưa 51 3.3.5 Tính bể lọc tiếp xúc 58 3.3.6 Tính bể lọc một lớp 64 3.3.7 Tính bể gom cặn và bể tuần hoàn 70 3.3.8 Tính sân phơi bùn 72 3.3.9 Tính ổn định hóa nước 76 C. TÍNH MẠNG LƯỚI CUNG CẤP NƯỚC 78 3.3.10 Tính dung tích của đài nước 78 3.3.11 Tính dung tích của bể chứa 82 3.3.12 Tính tổn thất áp lực của mạng lưới( dùng chương trình EPANET) 83 3.3.13 Tính tổn thất áp lực của mạng lưới khi có cháy xảy ra ( dùng chương trình EPANET) 84 CHƯƠNG IV: TÍNH KINH TẾ VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ 86 4.1 TÍNH KINH TẾ 86 4.1.1 Phần xây dựng (phương án 1) 86 4.1.2 Phần thiết bị (phương án 1) 87 4.1.3 Phần xây dựng (phương án 2) 89 4.1.4 Phần thiết bị (phương án2) 89 4.2 LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ 90 4.2.1 So sánh 2 phương án 4.2.2 Lựa chọn công nghệ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY