Tính toán – thiết kế bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh cho huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Lý do chọn đề tài Việc xử lí chất thải rắn (CTR) sinh hoạt một cách hợp lí đã và đang đặt ra những vấn đề bức xúc đối với hầu hết các tỉnh, thành của nước ta. Lâu nay, CTR sinh hoạt thường được chôn lấp ở các bãi rác hở hình thành một cách tự phát. Hầu hết các bãi chôn rác này đều thiếu hoặc không có hệ thống xử lí ô nhiễm lại đặt gần khu dân cư, gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường và sức khoẻ cộng đồng. Mặt khác sự gia tăng nhanh chóng của tốc độ đô thị hoá và mật độ dân cư ở các quận, huyện, tỉnh, thành đã gây ra những áp lực lớn đối với hệ thống quản lí CTR sinh hoạt hiện nay. Việc lựa chọn công nghệ xử lí CTR sinh hoạt và qui hoạch bãi chôn lấp CTR sinh hoạt một cách hợp lí có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác bảo vệ môi trường. Hiện nay tình hình thu gom và xử lí CTR sinh hoạt trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu chưa được thực hiện tốt, công tác thu gom chưa triệt để, biện pháp xử lí chưa hợp vệ sinh do đó có thể gây ô nhiễm môi trường trên diện rộng nếu không có biện pháp xử lí hữu hiệu và kịp thời. Trong tương lai sự phát triển của toàn huyện về dân số, kinh tế, hoạt động dịch vụ thương mại và sự phát triển của các ngành công nghiệp trên địa bàn huyện sẽ làm gia tăng một khối lượng CTR sinh hoạt rất đáng kể gây áp lực lên môi trường khu vực. Do đó việc đầu tư xây dựng bãi chôn lấp CTR sinh hoạt tại huyện Vĩnh Cửu để giải quyết các vấn đề cấp bách trên cho giai đoạn hiện tại và tương lai là hết sức cần thiết. Việc xây dựng Bãi chôn lấp CTR sinh hoạt tại huyện Vĩnh Cửu sẽ giải quyết được các vấn đề sau: Từng bước khắc phục tình trạng CTR sinh hoạt được tiêu hủy, xả bỏ tùy tiện gây mất vệ sinh môi trường như hiện nay. Giải quyết ngay được nhu cầu cấp thiết về bãi chôn lấp CTR sinh hoạt cho huyện Vĩnh Cửu. Mở rộng địa bàn thu gom, giải quyết lượng CTR sinh hoạt đang tồn đọng chưa được thu gom, tăng tỉ lệ thu gom, giải quyết các vấn đề về tồn đọng CTR sinh hoạt hàng ngày ở các khu dân cư trong huyện như hiện nay. Xử lý tập trung, có cơ sở khoa học, kỹ thuật đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường, nhằm tiến tới đóng cửa các khu xử lý rác tạm thời không hợp vệ sinh. Do đó việc lựa chọn và tiến hành đề tài “ Tính toán – thiết kế bãi chôn lấp CTR sinh hoạt hợp vệ sinh cho huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai” quy mô 5 ha cho việc chôn lấp CTR sinh hoạt hợp vệ sinh ở huyện Vĩnh Cửu là hết sức cần thiết và cấp bách. 1.2 Mục tiêu của đề tài Thiết kế bãi chôn lấp CTR sinh hoạt hợp vệ sinh cho huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai để khống chế ô nhiễm môi trường do CTR sinh hoạt gây ra. 1.3 Nội dung đề tài 1. Tổng quan về hiện trạng quản lí CTR sinh hoạt huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. 2. Công nghệ chôn lấp CTR sinh hoạt và lựa chọn công nghệ chôn lấp thích hợp. 3. Tính toán thiết kế ô chôn lấp và các công trình phụ. 4. Tính toán kinh tế. 5. Giải pháp vận hành, quy hoạch và kỹ thuật đóng bãi. 1.4 Phạm vi nghiên cứu Chỉ nghiên cứu trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Chỉ tính toán cho CTR sinh hoạt. 1.5 Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu lý thuyết Thu thập số liệu: Các văn bản pháp quy của trung ương và địa phương có liên quan đến vấn đề quản lý vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn. Các văn bản và các quy định đối với việc xây dựng BCL chất thải rắn hợp vệ sinh. Các dữ liệu về điều kiện tự nhiên: địa chất, địa hình, địa mạo, đất, khí tượng thuỷ văn Tham khảo ý kiến các chuyên gia. Nghiên cứu thực địa · Khảo sát thực địa địa điểm xây dựng bãi chôn lấp. · Khảo sát thực địa các công trình tương tự.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY