Tính toán, thiết kế bãi chôn lấp Chất thải rắn sinh hoạt cho huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang từ nay đến 2020

Chương 1 MỞ ĐẦU 1.1. Đặt vấn đề Chợ Gạo là một trong 4 huyện phía đông tỉnh Tiền Giang. Mật độ dân số của huyện khá cao 808 người/km2. Trước đây, kinh tế huyện chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp; lượng rác thải sinh hoạt tuy lớn nhưng đa phần là phế phẩm nông nghiệp có thể vứt bỏ ngoài vườn hoặc san lấp chỗ trũng. Riêng ở thị trấn Chợ Gạo thì CTR sinh hoạt được đội vệ sinh môi trường thu gom vận chuyển và đổ đống ở những bãi rác lộ thiên. Hiện nay, với xu thế hội nhập và phát triển kinh tế, tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng và sự phát triển mạnh mẽ của các ngành công nghiệp, dịch vụ dẫn đến mức sống của người dân ngày càng được nâng lên rõ rệt. Lượng chất thải phát sinh từ những hoạt động sinh hoạt ngày một nhiều hơn phức tạp về thành phần và độc hơn về tính chất làm nảy sinh nhiều vấn đề mới trong công tác bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Một trong những phương pháp xử lí CTR được xem là kinh tế nhất đó là xử lí CTR theo phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh. Đây cũng là phương pháp được dùng phổ biến ở các quốc gia phát triển và đang phát triển. Nhưng phần lớn các bãi chôn lấp CTR ở nước ta không được qui hoạch và thiết kế theo đúng tiêu chuẩn của bãi chôn lấp hợp vệ sinh. Đứng trước các vấn đề cấp bách của huyện, đồ án: “Tính toán, thiết kế bãi chôn lấp CTR sinh hoạt cho huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang từ nay đến 2020” được thực hiện nhằm giải quyết các vấn đề hiện tại và định hướng cho tương lai; góp phần thực hiện chủ trương phát triển kinh tế bền vững cùng với bảo vệ môi trường của nhà nước. 1.2. Mục tiêu của đề tài Mục tiêu của đề tài là thiết kế một bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh cho huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang từ nay đến 2020. 1.3. Giới hạn của đề tài Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan tới quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý CTR sinh hoạt bằng phương pháp xây dựng bãi chôn lấp hợp vệ sinh trên địa bàn huyện Chợ Gạo và không tìm hiểu các vấn đề ngoài huyện. 1.4. Nội dung nghiên cứu Đề tài tập trung giải quyết những vấn đề sau: · Điều tra khảo sát về hiện trạng phát sinh CTR sinh hoạt và hiện trạng quản lý CTR sinh hoạt trên địa bàn huyện Chợ Gạo; · Dự báo tải lượng CTR sinh hoạt tại huyện Chợ Gạo giai đoạn 2007 – 2020; · Đề xuất công nghệ xử lý CTR sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh; · Tính toán, thiết kế bãi chôn lấp CTR sinh hoạt cho huyện Chợ Gạo giai đoạn 2007 – 2020. 1.5. Phương pháp nghiên cứu 1.5.1. Khảo cứu tài liệu · Các văn bản pháp quy của trung ương và địa phương có liên quan đến vấn đề quản lý vệ sinh môi trường đối với CTR; · Các văn bản và các quy định đối với việc xây dựng bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh; · Các dữ liệu về điều kiện tự nhiên: địa chất, địa hình, địa mao, đất, khí tượng thủy văn; · Các dữ liệu về hiện trạng và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện Chợ Gạo. 1.5.2. Nghiên cứu thực địa · Điều tra khảo sát hiện trạng CTR sinh hoạt và các biện pháp xử lý của huyện; · Khảo sát hiện trạng các bãi rác và khu vực dự kiến xây dựng bãi chôn lấp; · Tham khảo tình hình hoạt động của 2 bãi chôn lấp đang hoạt động của tỉnh Tiền Giang. 1.5.3. Phương pháp lựa chọn địa điểm, xậy dựng và vận hành bãi chôn lấp · Áp dụng các qui định theo Thông tư 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD ngày 18/01/2001 về “Hướng dẫn các qui định về bảo vệ môi trường đối với việc lựa chọn địa điểm, xây dựng và vận hành bãi chôn lấp CTR”. · Tham khảo các kỹ thuật thiết kế bãi chôn lấp CTR hiện nay tại Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY