Tính tất yếu của việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là một bộ phận quan trong trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là một hệ thống luận điểm khoa học thấm đượm tinh thần dộc lập tự chủ và tinh thần quốc tế trong sáng, có giá trị chỉ đạo đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam hiện nay và định hướng lâu dài cho cả sự nghiệp đấu tranh của nhân dân ta vì mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Thực tiễn cách mạng Việt Nam trong những năm qua đã chứng minh tư tưởng đó của Hồ Chí Minh là hoàn toàn đúng đắn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY