Tình huống bài tập học kỳ luật tố tụng hành chính

ĐỀ SỐ 1 Ngày 12/3/2010, Nguyễn Văn A cư trú tại huyện X làm đơn khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Y đề nghị xem xét lại mức tiền phạt và quyết định tạm giữ 30 ngày đối với ô tô của A mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Y đã áp dụng đối với hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép của A. Ngày 30/3/2010 A lại làm đơn khởi kiện vụ án hành chính yêu cầu Tòa án xem xét lại mức tiền phạt nên trên. Hỏi: 1. A có quyền khiếu nại đến chủ tịch UBND tỉnh B (huyện Y thuộc tỉnh B) để giải quyết vụ việc hay không nếu A không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của chủ tịch UBND huyện Y, nêu căn cứ pháp luật ? 2. Xác định đối tượng khởi kiện trong vụ việc trên, nêu căn cứ pháp luật? 3. A cần gửi đơn khởi kiện đến Tòa án nào, nêu căn cứ pháp luật ? 4. Trong trường hợp nào đơn khởi kiện của A được Tòa án thụ lí, nêu căn cứ pháp luật? 5. Tại phiên tòa, nếu A đòi bồi thường thiệt hại do quyết định tạm giữ ô tô không đủ căn cứ pháp luật thì Tòa án sẽ giải quyết như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành ? BÀI LÀM 1. A có quyền khiếu nại đến chủ tịch UBND tỉnh B (huyện Y thuộc tỉnh B) để giải quyết vụ việc hay không nếu A không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của chủ tịch UBND huyện Y, nêu căn cứ pháp luật . Khẳng định: A có quyền khiếu nại đến chủ tịch UBND tỉnh B để giải quyết vụ việc nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của chủ tịch UBND huyện Y. Căn cứ pháp lý: Thứ nhất, theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 17 Luật khiếu nại tố cáo năm 1998 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2004 và năm 2005 ( LKNTC ) : “1. Người khiếu nại có các quyền sau đây: e) Khiếu nại tiếp hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và pháp luật về tố tụng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY