Tính hợp lý của các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 NỘI DUNG 2 I. Tính hợp lý của các hình thức xử phạt 3 1. Cảnh cáo 3 2. Phạt tiền 4 3. Trục xuất 5 4. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề 6 5. Tịch thu phương tiện, tang vật được sử dụng để vi phạm 6 II. Tính hợp lý của các biện pháp khắc phục hậu quả 7 III. Phương hướng hoàn thiện các quy định về hình thức xử phạt VPHC và biện pháp khắc phục hậu quả 8 KẾT THÚC VẤN ĐỀ 10 TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) và biện pháp khắc phục hậu quả là một trong những nội dung quan trọng trong xử phạt vi phạm hành chính. Hình thức xử phạt thể hiện sự răn đe, trừng phạt của pháp luật đối với những cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm quy tắc quản lý nhà nước thông qua việc buộc người vi phạm phải gánh chịu những hậu quả bất lợi về vật chất hoặc tinh thần. Ngoài mục đích ngăn chặn hành vi vi phạm và răn đe, trừng phạt, các quy định này còn mang tính tính giáo dục đối với cá nhân, tổ chức bị xử phạt, góp phần nâng cao ý thức của công dân trong việc chấp hành pháp luật và các quy tắc quản lý nhà nước, qua đó bảo vệ và duy trì trật tự quản lý nhà nước. Các biện pháp khắc phục hậu quả trong xử phạt vi phạm hành chính mang tính cưỡng chế nhà nước, được áp dụng nhằm khắc phục triệt để hậu quả do vi phạm hành chính gây ra, bảo đảm lợi ích chung của cộng đồng và hoạt động bình thường của xã hội. Trong những năm vừa qua Nhà nước ta đã và đang đẩy mạnh công cuộc cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả của việc bảo vệ trật tự an ninh xã hội, đồng thời góp phần tích cực vào công việc tăng cường hiệu lực và hiệu quả của quản lý nhà nước. Một trong số những nội dung của cải cách hành chính là việc quy định các hình thức xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả như thế nào để cho phù hợp với những yêu cầu mới hiện nay và phát huy hiệu quả cao nhất trong công tác đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật hành chính. Theo đó Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 (sửa đổi, bổ sung năm 2008) của Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã có những thay đổi trong các quy định về các hình thức xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp khắc phục hậu quả. Bên cạnh những hợp lý, đáp ứng được yêu cầu đấu tranh và phòng ngừa VPHC, các biện pháp này vẫn còn tồn tại những điểm bất hợp lý và hạn chế cần được khắc phục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY