Tình hình thu chi quỹ bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội quận Hai Bà Trưng

Lời nói đầu. Trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, BHXH là một trong những vấn đề được Đảng và Nhà nước ta quan tâm nhiều. Sở dĩ như vậy là do đi đôi với công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế thì sự quan tâm và phát triển của BHXH là điều hết sức cần thiết. Chúng ta thấy được tầm quan trọng của BHXH thông qua vai trò đích thực mà nó đem lại cho đông đảo tầng lớp nhân dân lao động. Giúp họ ổn định cuộc sống khi gặp khó khăn hoặc khi không còn tham gia vào lao động nữa. Mặt khác, khi có sự phân công, phân cực trong xã hội ngày càng cao thì để giải quyết các mối quan hệ phức tạp trong quan hệ lao động, đòi hỏi BHXH phải thực sự trở thành một chính sách kinh tế hữu hiệu góp phần giải quyết mâu thuẫn giữa người lao động và người sử dụng lao động. Để thực hiện đựơc điều này đòi hỏi nghành BHXH phải hoạt động thực sự có hiệu quả, trong đó quỹ BHXH là sương sống giúp cho BHXH duy trì và hoạt động. Vấn đề đặt ra là phải xem xét quỹ BHXH để thấy được nguồn thu, nguồn chi của quỹ để từ đó rút ra những mặt đã được và những mặt còn chưa đạt được, từ đó nhằm đưa ra những biện pháp cụ thể để thúc đẩy sự phát triển của BHXH góp phần ổn định đời sống kinh tế xã hội. Xuất phát từ những lý do trên, em đã lựa chọn nghiên cứu đề tài “ Tình hình thu chi quỹ BHXH tại BHXH quận Hai Bà Trưng”. Kết cấu của đề tài ngoài lời nói đầu và kết luận gồm 3 Chương. Chương I: Khái quát chung về BHXH và quỹ BHXH. Chương II: Thực trạng thu chi quỹ BHXH tại BHXH quận Hai Bà Trưng. Chương III: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thu chi quỹ BHXH tại BHXH quận Hai Bà Trưng. Mục lục Lời nói đầu 1 Chương I: Khai quát chung về bảo hiểm xã hội 2 I. Tổng quan về bảo hiểm xã hội 2 1. Khái niệm và bản chất của bảo hiểm xã hội 2 2. Sự cần thiết của BHXH 4 3. Tác dụng của BHXH 4 4. Đối tượng và nguyên tắc của BHXH 5 II. Khái quát về lịch sử phát triển của BHXH 7 III. Một số vấn đề về quỹ BHXH 11 1. Khái niệm về quỹ BHXH 11 2. Nguồn hình thành quỹ BHXH 12 3. Mục đích sử dụng quỹ BHXH 14 Chương II: Tình hình thu chi quỹ BHXH tại BHXH quận hai bà trưng 16 I. Vài nét về BHXH quận Hai Bà Trưng 16 1. Vài nét về BHXH quận Hai Bà Trưng 16 II. Tình hình thu chi quỹ BHXH 25 1. Giai đoạn từ trước cách mạng tháng 8 đến năm 1995 25 2. Giai đoạn 1995 đến nay 28 III. Tình hình thu chi quỹ BHXH tại BHXH quận Hai Bà Trưng 32 1. Vài nét về BHXH quận Hai Bà Trưng 32 2. Tình hình thu chi quỹ BHXH tại BHXH quận Hai Bà Trưng 37 2.1. Công tác thu BHXH tại BHXH quận Hai Bà Trưng .38 2.2. Tình hình chi trả các chế độ BHXH tại BHXH quận Hai Bà Trưng 40 2.3. Tình hình chi trả trợ cấp thai sản tại BHXH quận Hai Bà Trưng 41 2.4. Tình hình chi trả chế độ trợ cấp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp tại BHXH quận Hai Bà Trưng 42 2.5. Tình hình chi trả chế độ trợ cấp tử tuất tại BHXH quận Hai Bà Trưng 44 2.6. Tình hình chi trả chế độ chăm sóc y tế tại BHXH quận Hai Bà Trưng trong năm 2003 46 Chương III: Một số kiến nghị, giải pháp nhằm hoànthiện công tác thu chi quỹ BHXH 48 I. Một số thuận lợi và khó khăn trong vấn đề quản lý, thu chi quỹ BHXH 48 1. Những thuận lợi 48 2. Những khó khăn 49 II. Một số kiến nghị và giải pháp 50 1. Về mặt quản lý nhà nước 50 2. Về mặt quản lý sự nghiệp BHXH 52 Kết luận 61 Tài liệu tham khảo 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY