Tính chất điện và quang của tạp chất và exciton trong dây giếng lượng tử

TÍNH CHẤT ĐIỆN VÀ QUANG CỦA TẠP CHẤT VÀ EXCITON TRONG DÂY GIẾNG LƯỢNG TỬ CAO HUY THIỆN Trang nhan đề Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Mở đầu Chương 1: Hiệu ứng điện trường trên dây giếng lượng tử Chương 2: Exciton dưới tác động của điện trường ngoài Chương 3: Sự chắn động học trong các dây giếng lượng tử kích thích quang học. Mô hình một dải con Chương 4: Hiệu ứng chắn động học. Mô hình nhiều dải con Kết luận Phụ lục Tài liệu tham khảo Mục lục 9 ã Mở đầu 1 1 Hiệu ứng điện trường trên dây giếng lượng tử 14 1.1 Phương pháp Tựa-Hartree 16 1.2 Ảnh hưởng của điện trường lên các mức năng lượng trong dây lượng tử bề mặt .18 1.3 Tạp chất trong dây giếng lượng tử dưới tác động của điện trường 27 2 Exciton dưới tác động của điện trường ngoài 41 2.1 Giới thiệu 41 2.2 Lý thuyết 45 2.3 Các kết quả bằng số 48 3 Sự chắn động học trong các dây giếng lượng tử kích thích quang họcể Mô hình một dải con 52 3.1 Hamiltonian của hệ điện tử-lỗ trống trong dây giếng lượng tử 54 3.2 Sự chắn động học bởi liên kết phonon-plasmon 56 3.3 Phổ năng lượng riêng và hàm mật độ phổ đơn hạt 62 3.4 Độ tái chuẩn hóa khe dải 72 4 Hiệu ứng chán động học - Mô hình nhỉều dảỉ con 78 4.1 Các yếu tố ma trận điện môi 79 4.2 Năng lượng riêng nhiều dải con 82 4.3 Độ tái chuẩn hóa dải con .85 Kết luận 92 Phụ lục 97 Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY