Tính chất đền bù trong hợp đồng dân sự, cơ sở lý luận và thực tiẽn

Tính chất đền bù lợi ích đ­ợc coi là một trong những đặc cơ bản của quan hệ pháp luật dân sự. Tính chất đền bù đó đ­ợc thể hiện một cách rõ nét nhất trong chế định hợp đồng dân sự. Xây dựng một số hợp đồng dân sự đồng nghĩa với việc phát sinh quan hệ pháp luật dân sự. Đền bù lợi ích chính là yếu tố đảm bảo quyền và nghĩa vụ dân sự cho các chủ thể. Thực tế, tính chất đền bù đ­ợc thể hiện khái quát trong các loại giao dịch dân sự . Mỗi loại giao dịch dân sự đều phát sinh tính chất đền bù. Tuy nhiên, vấn đề tiếp cận một số loại hợp đồng dân sự cụ thể để hiểu rõ hơn tính chất đền bù rất ít đ­ợc chú trọng. Chính vì vậy, tôi đã chọn đề tài này nhằm góp phầ nhỏ giúp chúng ta có cái nhìn cụ thể, sâu sắc hơn và hiểu rõ hơn tính chất đền bù trong một số hợp đồng dân sự. 2. phạm vi nghiên cứu của đề tài Đề tài tính chất đền bù cua một số hợp đồng cụ thể đ­ợc xây dựng dựa trên yếu tố đền bù nghĩa vụ trong hợp đồng dân sự. tính chất đền bù trong hợp đồng dân sự cụ thể đ­ợc nghiên cứu trong phmj vi chung tính chất đền bù qua các giao dịch dân sự và phạm vi riêng của hợp đồng. Từ đó, xác định hợp đồng dân sự có đền bù và hợp đồng dan sự không mang tính chất đền bù. 3. nhiệm vụ nghiên cứu Trên cơ sở tìm hiểu tính chất đền bù của một số hợp đồng dân sự để từ đó chỉ ra đặc tr­ng tính chất đền bù của từng loại hợp đồng dân sự cụ thể. Đi sâu hơn yếu tố đền bù trên ph­ơng diện thực hiện nghĩa vụ và đảm bảo quyền lợi cho các bên tham gia hợp đồng dân sự. 4. mục đích và ý nghĩa của đề tài Thông qua đề tài nghiên cứu về vấn đề “tính chất đền bù” của một số hợp đồng dân sự nhằm mục đích giúp chúng ta có cái nhìn cụ thể về vấn đề đảm bảo nghĩa vụ của các bên tham gia ký kết hợp đồng. Điều này có ý nghĩa phân định rạch ròi điều khoản về thực hiện nghĩa vụ mà các bên đã thoả thuạn, giao kết hợp đồng. đồng thời, qua việc nghiên cứu đề tài với mục đích đ­a ra một số nhóm hợp đồng tính chất có đền bù- không đền bù có mức độ t­ơng đối giúp chúng ta nghiên cứu nghĩa vụ song ph­ơng trong các loại hợp đồng. 5. Tình hình nghiên cứu đề tài Trong giao dịch dân sự nói chung, chế định riêng về hợp đồng. Đền bù ch­a đ­ợc tiếp cạn để hiểu cặn kẽ hơn yếu tố đền bù nhằm xác định nghĩa vụ cho các bên tham gia. Do vậy, đề tài đ­ợc nghiên cứu giúp chúng ta có cái nhìn khách quan rạch ròi hơn về việc đảm bảo nghĩa vụ thể hiện tính chất đền bù qua từng loại hợp đồng. 6. ph­ơng pháp nghiên cứu Tiếp cận đề tài nghiên cứu qua các ph­ơng pháp: - Phân tích, tổng hợp từ lý thuyết đến thực tiễn. - Ph­ơng pháp thống kê, so sánh, tổng hợp tài liệu. 7. Bố cục đề tài Đề tài chia làm 2 ch­ơng 3 phần: a. Mở đầu b. Nội dung Ch­ơng I: Lý luận chung về hợp đồng dân sự Ch­ơng II: Tính chất đền bù trong một số hợp đồng dân sự cụ thể.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY