Tính cân bằng vật chất cho nhà máy xi măng Pooclăng sản xuất theo phương pháp khô lò đứng công suất 80.000 tấn clanke/năm

Giới thiệu Trong những năm gần đây nên kinh tế Việt Nam đang ngày càng phát triển tăng mạnh cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, cho nên yêu cầu đời sống nhân dân ngày càng tăng, ngày càng nâng cao đến nhu cầu về nhà ở, các công trình công cộng, đường phố, khu văn hoá . ngày càng phát triển mạnh mẽ, có kiến trúc phức tạp và có độ bền cao phù hợp với tâm sinh lý, hợp vệ sinh con người. Do vậy ngày nay ngành xây dựng phải phát triển mạnh mẽ để đáp ứng được những yêu cầu trên. Mặt khác trong qua trình đổi mới hiện nay ở nước ta để góp phần xây dựng thành công mục tiêu công nghiệp hoá hiện đại hoá đòi hỏi chúng ta phải đẩy mạnh tốc độ xây dựng cơ sở hạ tầng, muốn vậy chúng ta phải đẩy nhanh tốc độ của ngành xây dựng. Ngành xây dựng muốn phát triển được thì các tế bào, mắt xích của ngành phải được phát triển một cách hài hoà mạnh mẽ. Ngành Vật Liệu Xây Dựng phải được chú trọng sản xuất từ thô sơ đến những nhà máy sản xuất có những máy móc thiết bị hiện đại để đảm bảo được số lượng cũng như chất lượng cho từng công trình xây dựng. Trong ngành công nghiệp Vật Liệu Xây Dựng thì xi măng là loại vật liệu chủ chốt, rất quan trọng đối với tất cả các công trình xây dựng cơ bản thuộc mọi lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân. Nó là một trong các chỉ tiêu quan trọng để đánh giá sự tăng trưởng của ngành xây dựng. Hiện nay nhu cầu sử dụng xi măng của nước ta đang tăng nhanh về số lượng, chỉ tiêu về sản xuất xi măng và vôi là 20% * 25%, đòi hỏi cao về chất lượng. Trong khi đó chúng ta mới đáp ứng được một phần về yêu cầu xi măng cho sự nghiệp xây dựng đất nước, trong khi đó nguồn nguyên liệu sản xuất xi măng ở nước ta rất rồi rào. Do đó trong nhiệm vụ làm đồ án môn học khoa Công nghệ Vật Liệu Xây Dựng đã giao cho em đồ án: “ Tính cân bằng vật chất cho nhà máy xi măng Pooclăng sản xuất theo phương pháp khô lò đứng công suất 80.000 tấn clanke/năm “. Mục Lục Chương I: Giới thiệu về xi măng pooclăng I. Giới thiệu chung về xi măng. II.) Nguyên liệu, nhiên liệu sản xuất clinke xi măng Pooclăng. 1. Nguyên liệu sản xuất xi măng Pooclăng. 2. Nhiên liệu sản xuất xi măng Pooclăng Chương II: BàI toán phối liệu 1.) Thành phần hoá của nguyên liệu cho trước: 2.) Bảng thành phần hoá học của nguyên liệu đã nung quy về 100%: 3.) Xác định lượng tro đọng lại trong Clinke: 4.) Xác định hệ số bão hoà, môđun Silicat và môđun aluminat theo thành phần khoáng yêu cầu: 5.) Tính cấp phối cho phối liệu : 6.) Chuyển thành phần phối liệu đã nung sang chưa nung: 7.) Tính tít phối liệu và hàm lượng pha lỏng: 8.) Kiểm tra lại giá trị KH và n theo thành phần hoá: Chương III: Tính cân bằng vật chất I. Chế độ làm việc của nhà máy. 1.) Đặc điểm sản xuất xi măng theo phương pháp lò đứng: 2.) Lập chế độ làm việc của nhà máy: II. Tính cân bằng vật chất. 1.) Tính cân bằng vật chất cho phân xưởng lò nung: 2.) Tính cân bằng vật chất cho phân xưởng chuẩn bị phối liệu: 3.) Tính cân bằng vật chất cho phân xưởng xi măng: III. Chọn giải pháp đồng đều phối liệu: Chương IV: Tính toán và lựa chọn thiết bị cho phân xưởng lò nung I. Chọn hệ thống xylô. 1.) Tính, chọn xylô bột liệu đồng nhất: 2.) Chọn xylô chứa clinke. 3.) Tính chọn vít tải vận chuyển: 4.) Chọn băng tải vận chuyển clinke vào xilô clinke: 5.) Chọn băng tải xích vận chuyển clinke: III. Tính toán và lựa chọn thiết bị lò nung. 1.) Chọn lò nung Clinke: 2.) Chọn kết cấu vỏ lò: IV. Chọn thiết bị cơ bản cho phân xưởng nung. 1.) Chọn máy vê viên: 2.) Chọn máy kẹp hàm:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY