Tín ngưỡng thành hoàng ở Đà Nẵng

TÍN NGƯỠNG THÀNH HOÀNG Ở ĐÀ NẴNG BELIEF IN VILLAGE’S TUTELARY GENIE IN DANANG SVTH: LÊ THỊ HIỀN Lớp: 05LS, Trường Đại học sư phạm GVHD: NGUYỄN VĂN ĐOÀN Khoa: Lịch sử, Trường Đại học sư phạm TÓM TẮT Trên cơ sở những hiểu biết chung về tín ngưỡng Thành hoàng Việt Nam, đề tài này đã thực hiện việc nhận diện Thành hoàng và khảo sát lễ Thành hoàng ở Đà Nẵng. Từ đó, nêu ra những nét riêng của tín ngưõng Thành hoàng ở Đà Nẵng và tác động của nó đốI vớI cư dân ở đây. Đề tài cũng đề xuất hướng và biện pháp bảo tồn, phát huy, khai thác những giá trị văn hoá truyền thống của tín ngưỡng Thành hoàng. ABSTRACT On the basis of our general understanding of belief in Village’s Tutelary Genie in Viet Nam, this paper is aimed to identify and study the worshipping and festivals of Village’s Tutelary Genie in Da Nang. The paper is also conducted to identify / find out the distinctive features of the belief in Village’s Tutelary Genie in Da Nang and its impact on the people’s life. From the findings, we wonld like to propose some solutions as well as approaches for the preservation, development and exploitation of the cultural values of the belief in Village’s Tutelary Genie. MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Tín ngưỡng Thành hoàng là một nét đặc sắc trong đời sống tâm linh của người Việt, sản sinh và tích hợp nhiều loại hình văn hóa độc đáo, trong đó có văn hóa đình làng. Là một hình thức tín ngưỡng ra đời sớm và phổ biến trong cả nước, tín ngưỡng Thành hoàng ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống đời sống tâm linh của con người. Qua tìm hiểu tín ngưỡng Thành hoàng, chúng ta sẽ thấy được lịch sử hình thành và phát triển của làng xã Việt Nam nói chung, làng xã Đà Nẵng nói riêng. Hiện nay, Đà Nẵng là một thành phố phát triển năng động, trở thành thành phố lớn nhất ở khu vực miền Trung, cơn lốc của nền kinh tế thị trường đã và đang làm mai một những giá trị văn hóa truyền thống, trong đó có văn hóa đình làng và cùng với tín ngưỡng Thành hoàng. Vì vậy việc tìm hiểu tín ngưỡng Thành hoàng sẽ góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, giáo dục lối sống cho các tầng lớp dân cư, đặc biệt là thế hệ trẻ, mở ra hướng mới cho việc phát triển du lịch của thành phố và cũng là nguồn tài liệu giảng dạy lịch sử địa phương. Chính vì ý nghĩa khoa học và thực tiễn trên, chúng tôi chọn đề tài: “Tín ngưỡng Thành hoàng ở Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu khoa học. 2. Lịch sử vấn đề Tín ngưỡng nói chung và tín ngưỡng Thành hoàng nói riêng là đề tài được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Cho đến nay đã có nhiều công trình, bài viết liên quan đến vấn đề này. Ngô Đức Thịnh với “Tín ngưỡng và văn hóa tín ngưỡng”. (NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 2001); Nguyễn Duy Hinh với “Tín ngưỡng Thành hoàng Việt Nam ”, (NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 1990); Toan Ánh với “Tín ngưỡng Việt Nam ”, (trong bộ Nếp cũ, NXB thành phố Hồ Chí Minh 2004) Tuy nhiên các công trình nghiên cứu này mới chỉ trình bày khái quát về tín ngưỡng Thành hoàng Việt Nam nói chung, chưa có một công trình, bài viết nào trình bày đầy đủ về tín ngưỡng Thành hoàng ở Đà Nẵng. Với đề tài này, người viết muốn tìm hiểu tín ngưỡng Thành hoàng ở Đà Nẵng, qua đó có thể hiểu rõ hơn về lịch sử làng xã và những nét riêng biệt của Đà Nẵng trong lịch sử-văn hoá dân tộc 3. Giới hạn đề tài Đề tài giới hạn trong phạm vi không gian thành phố Đà Nẵng từ khi có tục thờ Thành hoàng đến nay. Đề tài tập trung vào các vấn đề chính: nguồn gốc, phân loại, nghi lễ thờ cúng Thành hoàng, những nét đặc trưng riêng của tín ngưỡng Thành hoàng Đà Nẵng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY