Tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Láng Hạ

Tín dụng ngắn hạn tại chi nhánh NH NN & PTNT VN chi nhánh Láng Hạ Chương I: Tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế.1. Hoạt động của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế. - Hoạt động huy động vốn - Hoạt động sử dụng vốn - Hoạt động trung gian 2. Tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế. - Khái niệm - Đặc điểm - Mục đích, đối tượng, điều kiện cho vay trung và dài hạn - Vai trò của tín dụng trung và dài hạn - Chất lượng tín dụng trung và dài hạn: các chỉ tiêu đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng Chương II: Thực trạng tín dụng trung và dài hạn tại NHNo&PTNT chi nhánh Láng Hạ 1. Giới thiệu chung về NHNo&PTNT chi nhánh Láng Hạ 2. Thực trạng tín dụng trung và dài hạn tại NHNo&PTNT chi nhánh Láng Hạ: - Hoạt động thực tế -Đánh giá hiệu quả hoạt động -Tồn tại và nguyên nhân Chương III: Giải pháp và kiến nghị

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY