Đề tài đã thực hiện thành công, nó mang tính khoa học và thực tiễn cao. Đề tài đ ã xây dựng thành công thư viện truyền động điện và điện tử công suất trên matlab, giúp cho các nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực điện tử công suất và truyền động điện thuận lợi. Các phần tử trong thư viện với kết cấu mang tính mở giúp người nghiên cứu có thể chủ động thực hiện các chức năng chính và phát triển mở rộng dễ dàng. Các tính mới của đề tài là: - Nghiên cưu các mô hình toán các phần tử, sắp xếp và tổng hợp để làm cơ sở xây dựng các mô hình các phần tử trong thư viện - Các phần tử trong thư viện là hệ thống mở, người sử dụng có thể thay đổi thông số, bổ xung hoặc thay đổi cấu trúc để phù hợp cho vấn đề nghiên cứu của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY