Tìm hiểu thực trạng của việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật và vấn đề ô nhiễm các chế phẩm hóa học sử dụng trong nông nghiệp Việt Nam

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 ĐĂT VẤN ĐỀ Việt Nam là nước sản xuất nông nghiệp, khí hậu nhiệt đới nóng và ẩm của Việt Nam thuận lợi cho sự phát triển của cây trồng nhưng cũng thuận lợicho sự phát sinh, phát triển của sâu bệnh, cỏ dại gây hại mùa màn. Do vậy việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) để phòng trừ sâu hại, dịch bệnh bảo vệ mùa màng, giữ vững an ninh lương thực quốc gia vẫn là một biện pháp quan trọng và chủ yếu. Cùng với phân bón hóa học, thuốc BVTV là yếu tố rất quan trọng để bảo đảm an ninh lương thực cho loài người Ngoài mặt tích cực là tiêu diệt các sinh vật gây hại mùa màng, thuốc BVTV còn gây nhiều hậu quả nghiêm trọng như: phá vỡ cân bằng hệ sinh thái đồng ruộng, gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm môi trường sống và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng và cả cho người sản xuất. Vì vậy, việc tìm hiểu mức độ sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật ở Việt Nam, ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật đến môi trường sống nhằm bổ sung những kiến thức đã học và nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ môi trường sống cho cộng đồng là rất cần thiết đối với những sinh viên ngành môi trường. 1.2 MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI Tìm hiểu thực trạng của việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật và vấn đề ô nhiễm các chế phẩm hóa học sử dụng trong nông nghiệp Việt Nam. Đề xuất và biện pháp khắc phục. 1.3 NỘI DUNG KHÓA LUẬN - Giới thiệu chung về thuốc BVTV và phân hóa học. - Anh hưởng của thuốc BVTV và phân bón hóa học. - Tình hình sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật tại Việt Nam. - Một số kết quả điều tra tình hình sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học ở vùng trồng rau của thành phố Hồ Chí Minh. - Kết luận và kiến nghị 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Với thời gian và phạm vi của một khóa luận tốt nghiệp, đề tài chủ yếu là thu thập tổng quan tài liệu và điều tra bổ sung thêm tình hình sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón hóa học trên một vài cây trồng tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc điều tra tiền hành bằng cách phỏng vấn nông dân và ghi lại số lần phun thuốc, loại thuốc, thời gian cách ly của thuốc trên các loại cây trồng. MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH Trang CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 01 1.1. Đặt vấn đề 01 1.2. Mục đích chọn đề tài 01 1.3. Nội dung khóa luận 01 1.4. Phương pháp nghiên cứu 02 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 03 2.1. Giới thiệu chung về thuốc bảo vệ thực vật và phân bón 03 2.1.1. Sự ra đời của thuốc bảo vệ thực vật 03 2.1.1.1. Khái niệm thuốc bảo vệ thực vật 03 2.1.1.2. Trên thế giới 03 2.1.1.3. Ở Việt Nam 04 2.1.2. Sự ra đời của phân bón hóa học 05 2.1.2.1. Trên thế giới 05 2.1.2.2. Ở Việt Nam 06 2.2. Phân loại thuốc bảo vệ thực vật va phân bón 07 2.2.1. Phân loại thuốc bảo vệ thực vật 07 2.2.1.1. Phân loại theo nhóm chất hóa học 08 2.2.1.2. Phân loại theo nguồn gốc 09 2.2.1.3. Phân loại theo con đường xâm nhập 09 2.2.1.4. Phân loại theo tính độc của thuốc 09 2.2.1.5. Đặc tính sinh, hóa học của một số nhóm thuốc bảo vệ thực vật 10 2.2.2. Phân loại phân bón 20 2.2.2.1. Phân hữu cơ 20 2.2.2.2. Phân vô cơ 21 2.2.2.3. Phân vi lượng 22 2.3. Ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học 23 2.3.1 Ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật 23 2.3.1.1 Con đường phát tán thuốc bảo vệ thực vật trong môi trường 23 2.3.1.2 Dư lượng của thuốc bảo vệ thực vật trong nước 24 2.3.1.3 Anh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật đến môi trường đất 28 2.3.1.4 Tác động của thuốc bảo vệ thực vật đến hệ sinh thái nông nghiệp 29 2.3.1.5. Ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật đến con người 35 2.3.2 Ảnh hưởng của phân bón hóa học 43 2.3.2.1. Tác động của phân bón lên cây trồng 43 2.3.2.2. Tác động của phân bón lên sức khỏe con người 44 2.3.2.3. Tác động của phân bón lên môi trường đất 44 2.3.2.4. Sự mất đạm trong đất ngập nước 45 2.3.2.5. Sự mất đạm ở thể hơi NH3 46 2.3.2.6. Sự mất đạm do quá trình Nitrat hóa 47 2.3.2.7. Sự mất đạm do rửa trôi bề mặt và thấm sâu theo chiều thẳng đứng 48 2.3.2.8. Phân đạm và vấn đề tích lũy 49 2.3. Tình hình sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật và phân bón hóa học ở Việt Nam 58 2.3.1. Tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở Việt Nam 58 2.3.1.1. Số lượng thuốc bảo vệ thực vật ử dụng tại Việt nam trong thời gian qua 58 2.3.1.2. Chủng loại thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam 60 2.3.1.3. Thực trạng về vấn đề lựa chọn sử dụng các dạng thuốc an toàn đối với môi trường 67 2.3.1.4. Vấn đề lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất 69 2.3.1.5. Nguyên nhân của việc lạm dụng thuốc và sử dụng không hợp lý thuốc bảo vệ thực vật 72 2.3.2. Tình hình sử dụng phân bón hóa học tại Việt Nam 78 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ ĐIỀU TRA 81 3.1. Kết quả điều tra thực tế tình hình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở các vùng ngoại thành, thành phố Hồ Chí Minh 81 3.2. Kết quả điều tra thực tế tình hình phân bón hóa học ở các vùng ngoại thành, thành phố Hồ Chí Minh 83 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 4.1. Kết luận 86 4.2. Kiến Nghị 86

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY