Tìm hiểu công tác quản lý văn bản đi, văn bản đến của Văn phòng Bộ - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Báo cáo thực tập HVHC: Đợt thực tập từ ngày 02/03 đến ngày 02/5/2009 của sinh viên Học viện Hành chính tại Văn phòng Bộ do trường Học viện Hành chính phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện, đây là chương trình hàng năm nằm trong chương trình đào tạo cử nhân Hành chính của Học viện Hành chính. Sau 4 năm học tập và nghiên cứu tại Học viện Hành chính, sinh viên chúng em đã được truyền dạy những kiến thức, lý thuyết cơ bản về Quản lí Nhà nước, về hoạt động của các cơ quan chức năng trong Quản lý Nhà nước. Đợt thực tập tại Bộ Lao động tuy rất ngắn ngủi song rất có ý nghĩa đối với chúng em, đây là cơ hội để sinh viên được tiếp cận thực tế công việc tại các cơ quan Nhà nước. Tại đây, chúng em có thể áp dụng và kiểm chứng nững kiến thức mình đã học vào thực tiễn, đây cũng là cơ hội để em bổ sung cho mình các kiến thức thực tế mới và các kỹ năng trong xử lý công việc trong hoạt động thực tiễn hàng ngày.Được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ, công chức tại Văn phòng Bộ, đoàn sinh viên thực tập chúng em được sắp xếp vào thực tập tại Văn phòng Bộ, trực tiếp tìm hiểu về công tác Văn thư- Lưu trữ tại phòng Văn thư – lưu trữ. Đợt thực tập của bản thân em kết thúc với đề tài “Tìm hiểu công tác quản lý văn bản đi, văn bản đến của Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội”. MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN A.PHẦN MỞ ĐẦU I.KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH THỰC TẬP VÀ NỘI DUNG THỰC TẬP. II. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP. 1. BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI. 1.1. Vị trí và chức năng: 1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 1.3. Cơ cấu tổ chức của Bộ. 2. VĂN PHÒNG BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI. 2.1. Chức năng: 2.2. Nhiệm vụ: 2.3. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ: 3. MỐI QUAN HỆ GIỮA BỘ VÀ VĂN PHÒNG BỘ B.NỘI DUNG 1 I. LÍ DO, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐỀ TÀI. 1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 2. PHẠM VI, PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 3.NỘI DUNG CHÍNH II. NỘI DUNG ĐỀ TÀI. CHƯƠNG IMỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VĂN BẢN I.TỔNG QUAN VỀ VĂN BẢN 1.1. Khái niệm văn bản. 1.2. Khái niệm văn bản quản lý nhà nước. 1.3. Chức năng của văn bản quản lý nhà nước. II.QUY TRÌNH QUẢN LÝ VĂN BẢN NÓI CHUNG 2.1. Lý luận chung về nghiệp vụ quản lý văn bản đến. 2.1.1 Tiếp nhận, đăng kí văn bản đến: 2.1.2.Trình và chuyển giao văn bản đến: 2.1.3Giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến: 2.2 LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI. 2.2.1. Kiểm tra thể thức, hình thức và kỹ thuật trình bày; ghi số và ngày, tháng, năm của văn bản 2.2.2 Đóng dấu cơ quan và dấu mức độ khẩn, mật 2.2.3. Đăng ký văn bản đi 2.3.4. Làm thủ tục, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi 2.3.5. Lưu văn bản đi CHƯƠNG II THỰC TẾ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI, ĐẾN CỦA VĂN PHÒNG-BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI. I. HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VĂN BẢN TẠI BỘ GIAI ĐOẠN 2006 - 2008. II. QUY TRÌNH XỬ LÝ VĂN BẢN ĐẾN CỦA VĂN PHÒNG BỘ 2.1.Tiếp nhận, đăng kí văn bản đến: 2.2. Trình văn bản đến: 2.3 Chuyển giao văn bản đến: 2.4. Giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến: III. QUY TRÌNH XỬ LÝ VĂN BẢN ĐI CỦA VĂN PHÒNG BỘ 3.1. Kiểm tra thể thức văn bản: 3.2. Đóng dấu cơ quan và mức độ khẩn, mật 3.3. Đăng ký văn bản đi 3.4. Làm thủ tục, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi IV. NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VĂN BẢN CỦA VĂN PHÒNG BỘ 4.1. Mặt đã đạt được. 4.2. Mặt hạn chế. 4.3. Nguyên nhân. CHƯƠNG III NHỮNG KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG BỘ LĐTBXH I. NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG BỘ 27 II. GIẢI PHÁP. III.PHƯƠNG HƯỚNG C. KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY