Tìm hiểu công nghệ design by contract và xây dựng công cụ hỗ trợ cho C#

DCS là một Add-In trong môi trường Visual C#, nguyên lý làm việc của DCS là bắt sự kiện OnBuildBegin của project, thực hiện những bước sau: ƒ Duyệt qua tất cả những lớp của project (mỗi lớp ứng với một file *.cs, trừ file AssemblyInfo.cs) và lưu thông tin của mỗi lớp (tên lớp, tên file, tên những lớp dẫn xuất). Trong mỗi lớp, chương trình thực hiện những bước sau: − Kiểm tra xem lớp có chứa những xác nhận (Invariant, PreCondition, PostCondition) hay không. Lưu thông tin của Invariant (các mệnh đề và thông báo tương ứng của Invariant) nếu có, sau đó, duyệt qua từng hàm trong lớp, trong mỗi hàm, thực hiện những bước sau: + Kiểm tra hàm có PreCondition hoặc PostCondition hay không. Nếu có, lưu lại thông tin của hàm. Thông tin lưu trữ gồm có: Tên hàm, PreCondition và PostCondition (lưu các mệnh đề và thông báo). + Đổi tên hàm, nếu lớp có Invariant, tất cả tên hàm sẽ được đổi, nếu không có Invariant, chỉnhững hàm có PreCondition hoặc PostCondition mới được đổi tên. Tên hàm được đổi như sau: Tên hàm mới = @origin_[Tên hàm cũ]

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY