Tìm hiểu cơ sở dữ liệu đa phương tiện

Dữ liệu đa phương tiện có thể được quản lý tốt nhất bằng CSDL Oracle. Dữ liệu đa phương tiện của bạn cần phải được nạp vào CSDL để tận dụng các ưu thế về độ tin cậy, khả năng mở rộng, tính sẵn có, và khả năng quản lý dữ liệu. Để đưa dữ liệu đa phương tiện vào CSDL với số lượng lớn, bạn có thể sử dụng:  SQL*Loader SQL*Loader là một tiện ích của Oracle cho phép bạn nạp dữ liệu, và trong trường hợp này, dữ liệu đa phương tiện (dữ liệu LOB), từ các tập tin đa phương tiện bên ngoài vào một bảng của một CSDL có chứa các cột thuộc kiểu đối tượng OM.  PL/SQL Một sự mở rộng các thủ tục của SQL, PL/SQL là một ngôn ngữ lập trình tiên tiến thế hệ thứ tư (4GL) của Oracle. Bạn có thể viết các thủ tục PL/SQL để nạp dữ liệu đa phương tiện từ BLOB, hệ thống tập tin, và các nguồn dữ liệu media theo URL vào các cột thuộc kiểu đối tượng OM.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY