Tìm hiểu các phương pháp trích chọn đặc trưng hình ảnh

Với sự đi lên ngày càng mạnh của công nghệ thông tin nói chung và ứng dụng xử lý ảnh trong thực tiễn nói riêng đã cho thấy rằng đây là một đề tài không hề cũ và là một phần hết sức quan trọng trong các ứng dụng thực tế đặt ra. Qua quá trình thực hiện đề tài em đã học tập được rất nhiều kiến thức bổ ích, nâng cao khả năng tri thức của mỗi người. Việc tìm hiểu một số phưong pháp trích chọn đặc trưng hình ảnh theo nội dungvà các độ đo tưong tự đã góp phần hệ thống hoá kiến thức đồng thời giúp em tiến gần hơn đến các ứng dụng thực tiễn mà cuộc sống đang dần đòi hỏi. Mặc dù đã cố gắng hết sức để hoàn thành đề tài một cách tốt nhất; song xử lý ảnh là đề tài lần đầu tiên chúng em làm nên đã gặp rất nhiều khó khăn về tài liệu cũng như kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Với hiểu biết còn hạn hẹp , em rất mong sự giúp đỡ ,đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và các bạn để đề tài ngày càng hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Ngô Quốc Tạo đã tận tình hướng dẫn em hoàn thành đề tài và qua đây em cám ơn tất cả thầy cô giáo và bạn bè đã tạo điều kiện, giúp đõ em trong thời gian qua. MôC LôC Chương 1: TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ ẢNH VÀ TRA CỨU ẢNH 1 1.1TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ ẢNH 1 1.1.1 Mét sè kh¸i niÖm 1 1.1.1.1 Pixel (Picture Element): 1 1.1.1.2 Gray level: 2 1.1.1.3 Định dạng ảnh. 2 1.1.2 BiÓu diÔn ¶nh. 5 1.1.3 T¨ng c­êng ¶nh - kh«i phôc ¶nh. 5 1.1.4 BiÕn ®æi ¶nh. 6 1.1.5 Ph©n tÝch ¶nh. 7 1.1.6 NhËn d¹ng ¶nh. 7 1.1.7 NÐn ¶nh. 7 1.2 TỔNG QUAN VỀ TRA CỨU ẢNH DỰA TRÊN NỘI DUNG 8 1.2.1 Những thành phần của một hệ thống tra cứu ảnh dựa trên nội dung. 8 1.2.1.1 Công nghệ tự động trích chọn siêu dữ liệu. 8 1.2.1.2.Giao diện để lấy yêu cầu truy vấn người sử dụng. 8 1.2.1.3 Phương pháp so sánh độ tương tự giữa các ảnh. 9 1.2.1.4 Công nghệ tạo chỉ số và lưu trữ dữ liệu hiệu quả. 9 1.2.2 Những ứng dụng cơ bản của tra cứu ảnh. 10 1.2.3 Các chức năng của hệ thống tra cứu ảnh dựa trên nội dung. 10 1.2.4 Các phương pháp tra cứu ảnh dựa trên nội dung. 13 1.2.4.1. Tra cứu ảnh dựa trên màu sắc. 13 1.2.4.2. Tra cứu ảnh dựa trên kết cấu. 14 1.2.4.3. Tra cứu ảnh dựa trên hình dạng. 14 1.2.5. Những hệ thống tra cứu ảnh dựa trên nội dung. 15 1.2.5.1. Hệ thống QBIC (Query By Image Content). 15 1.2.5.2. Hệ thống Photobook. 15 1.2.5.3. Hệ thống VisualSEEK và WebSEEK. 15 1.2.5.4. Hệ thống RetrievalWare. 16 1.2.5.5. Hệ thống Imatch . 16 1.2.6. Kết luận. 16 Chương 2 : TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG PHÁP TRÍCH CHỌN ĐẶC TRƯNG HÌNH ẢNH 17 2.1 Màu sắc. 17 2.1.1 Không gian màu. 17 2.1.2 Lược đồ màu. 18 2.2 Kết cấu. 18 2.2.1 Các đặc trưng Tamura. 19 2.2.1.1 Thô. 19 2.2.1.2 Độ tương phản. 20 2.2.1.3 Hướng. 20 2.2.2 Các đặc trưng Wold. 21 2.2.3 Mô hình tự hồi qui đồng thời SAR. 22 2.2.4 Các đặc trưng lọc Gabor 23 2.2.5 Các đặc trưng biến đổi sóng. 24 2.3 Hình dạng. 25 2.3.1 Các bất biến mômen. 25 2.3.2 Các góc quay. 26 2.3.3 Các ký hiệu mô tả Fourier. 27 2.3.4 Hình tròn, độ lệch tâm, và hướng trục chính. 28 2.4 Thông tin không gian. 29 2.5 Phân đoạn. 29 Chương 3: CÁC ĐỘ ĐO TƯƠNG TỰ . 30 3.1 Lược đồ giao. 31 3.2 Khoảng cách Minkowski 32 3.3. Khoảng cách dạng toàn phương. 32 3.4 Khoảng cách EMD : 32 Chương 4 :CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH,KẾT LUẬN ,TÀI LIỆU THAM KHẢO 35 4.1 KẾT LUẬN 35 4.2 TÀI LIỆU THAM KHẢO 35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY