Tiểu luận Vấn đề đa phương hóa, đa dạng hóa trong chính sách đối ngoại của nước ta

Ngoài hoạt động đăng tải các công trình nghiên cứu của các tác giả trong nước, cần tăng cường đăng tải các công trình của tác giả nước ngoài để có được cái nhìn đa chiều về Mỹ và quan hệ của Mỹ với các nước khác. Triển khai tổ chức các hội thảo khoa học quốc tế, các công trình nghiên cứu chung. Có những sản phẩm khoa học được công bố góp phần cung cấp những thông tin cơ bản, toàn diện và tương đối có hệ thống về Mỹ trên các lĩnh vực lịch sử, văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội, chính sách đối ngoại của Mỹ. qua đó góp phần giúp nhà hoạch định chính sách có được cách nhìn khoa học, khách quan về Mỹ đương đại. Công bố các sản phẩm khoa học trở thành nguồn tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên, nghiên cứu sinh và những người quan tâm tìm hiểu về Mỹ, góp phần đào tạo đội ngũ các nhà Mỹ học của Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY