Tiểu luận Tư tưởng hồ chí minh Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đời sống. Vận dụng tư tưởng này vào việc giáo dục đạo đức mới, lối sống mới, nếp sống mới cho học sinh - sinh viên hiện nay

A. PHẦN MỞ ĐÀU Văn hóa đời sống là một hình thức biểu hiện của văn hóa. Đây là một đặc trưng quan trọng của con người Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay. Xây dựng con người Việt Nam không thể coi nhẹ việc xây dựng văn hóa đời sống. Sự nghiệp CNH, HĐH ở nước ta theo định hướng XHCN đã và đang đặt ra yêu cầu cho các trường, đặc biệt là các trường đại học, cao đẳng hiện nay là phải đào tạo nguồn nhân lực trẻ có kiến thức chuyên môn cao, có tư tưởng chính trị vững vàng, có năng lực tư duy độc lập để giải quyết những vấn đề khoa học kĩ thuật, sản xuất, văn hóa, giáo dục, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH. Tuy nhiên, thực trạng văn hóa đời sống của HS-SV hiện nay đang nổi lên một số vấn đề đáng lo ngại. Đó là một bộ phận HS-SV sống thiếu niềm tin, phai nhạt lí tưởng, chạy theo lối sống cá nhân, thực dụng, đua đòi, sa vào các tệ nạn xã hội, tiếp thu thiếu chọn lọc lọc những lối sống từ bên ngoài. Để phát huy tính tích cực và điều chỉnh những lệch lạc trong suy nghĩ, trong hành động của HS-SV, nhằm giáo dục đào tạo họ trở thành người lao động có đủ năng lực để đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp cách mạng hết sức vẻ vang nhưng cũng đầy khó khăn thử thách của đất nước, hơn lúc nào hết, toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội ngoài việc chăm lo giáo dục tri thức chuyên môn, cần phải tăng cường quan tâm giáo dục, đào tạo, rèn luyện, xây dựng văn hóa đời sống, đặc biệt là đạo đức cách mạng cho HS-SV theo tư tưởng tấm gương đạo đức HCM. Vì vậy, việc xây dựng con người với đạo đức, lối sống, nếp sống có văn hóa đối với học sinh, sinh viên - những chủ nhân trẻ tuổi, một nguồn nhân lực chủ yếu của đất nước, đã trở thành một nhiệm vụ cấp bách trong xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở nước ta, nhất là giai đoạn hiện nay. B. NỘI DUNG

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY